Tror ni på att bibeln är guds ord?

(2005-02-01)

Fråga


Jag ville bara säga att jag var katolik i ca tjugo år och jag insåg inte hur blind jag var som trodde på bibeln.Efter att jag läst koranen så förstod jag att det finns en gud och Muhammed är hans sändebud.Idag är jag muslim sen ett års tid och för varje dag som går så känner jag mig mer levande.Anledningen till att jag lämnade den katolska tron var att jag såg så många olikheter mellan bibeln.Bibeln från 2001 kunde skilja sig mycket från bibel 2002.Ibland så kunde det finnas enorma skillnader,och det var det som fick mig på andra tankar.Jag kände att jag hade frågor som inte besvarades av den kristna tron så jag begav mig ut i hopp om att få mina frågor besvarade.Efter en tids sökande gick jag in i en moskee och där fick jag en varm välkomnad.Det var första gången jag hade träffat dessa människor men endå blev jag kallad för broder gång på gång.De kramade mig som om de hade kännt mig under hela deras liv.Efter ett tag så förklarade jag vad min ärende var i moskeen och de förklarade för mig att det var många föredetta kristna som gick i moskeen.De sade att det till och med fanns en föredetta präst som hade övergått till den muslimska läran.Den föredetta prästen var då imam(den som predikar) i moskeen och jag satt en gång och pratade med honom och insåg att jag hade kommit rätt.Från den dagen blev jag muslim och jag tycker att det är det bästa jag har gjort i mitt liv,och jag vet att det är ett beslut som jag alltid kommer var glad över.
Nog om det jag ska nu ställa mina frågor till er.
Min frågor till er är:
Tror ni på att bibeln är guds ord?
Om er svar är ja,hur kan det då komma sig att texten i dem olika bibel exemplaren vara så olika ifrån varandra?
Kan det vara så att gud har skrivit flera olika bibel med olika innehåll eller är bibeln skriven av människans händer?
Jag tror att bibeln en gång var guds ord men den bibeln finns inte idag.När man läser bibeln hur ska man då veta vilken som är den rätta om det finns hundra tals olika bibel?Hur ska man tro på bibeln när det finns så mycket som motverkar varandra?
Jag skule vara väldigt tacksam för svar på mina frågor.
mvh Alejandro.

Svar


För att få någon uppfattning om Bibeln, måste man veta, att allting traderades först muntligen, GT en längre tid än NT. Jesus skrev ingenting, han talade. Snart nedtecknades dock enskilda berättelser, som man samlade, bytte med varandra och sammanfogade till NT. Denna kanonbildning tog 300 år. Det fanns alltså från början många avskrifter med små varianter och skrivfel.
Vill man vetenskapligt studera och bedöma Bibeln, måste man gå till urtexten. alla översättningar är också tolkningar. Modern bibelforskning har återställt den ursprungliga texten, men anger noga alla större och mindre avvikelserna.
Vilka 'biblar' du syftar till (2001, 2002), vet jag inte. Den senaste svenska bibelöversättningen kom år 2000. Givetvis är Bibeln Guds ord, men skriven av mänskliga författare. De använde bilder som vi inte förstår omedelbart. de måste tolkas för att förstås. Avvikelserna mellan olika textervarianter har jag förklarat ovan. De är oftast små, endast ett litet antal mer betydelsfulla, inga väsentliga alls. Det finns alltså endast en Bibel. Däremot finns de otaliga förvanskningar genom olika sekter.

Att du har övergivit din katolska tro, beklagar jag, men det är ditt ansvar som jag givetvis respekterar. Jag hoppas, att det inte orsakades av det du skrev om Bibeln, för i så fall har du tagit ditt steg på felaktiga grunder.

Team fråga prästen!