Änglar

2001-01-23


Fråga

Hej

Tror du att vi alla här på jorden har varsin skyddsängel.
är det i så fall nån som t.ex en avlägen släkting.

Tror du att man kan få kontakt med nån nära vän eller släkting som har gått bort.
Hur går man tillväga i så fall.

är det sant att om man kallar på en t.ex en död vän att man inte får kontakt med denne utan en ond ande i stället.

 

MVH   Martina


Svar

Hej


Tror du att vi alla här på jorden har varsin skyddsängel?

Jag det tror jag. Jesus säger det och Kyrkan har alltid trott det. Det finns också många olika böner till skyddsänglarna.


är det i så fall nån som t.ex en avlägsen släkting?

Nej det tror jag inte.
Bibelns lära om detta är att de döda normalt sett inte har kontakt med oss som lever på jorden.

Här är några exempel:

Så här säger Katolska kyrkans katekes om spiritism och att kalla fram de döda:

2115 Gud kan avslöja framtiden för sina profeter och andra helgon: men en riktig kristen hållning är att med förtröstan anförtro sig åt Försynens händer angående det som gäller framtiden och låta bli all osund nyfikenhet i detta hänseende. Det kan vara oansvarigt att inte på ett förnuftigt sätt planera för framtiden.

2116 Alla former för spådomsverksamhet är förkastliga: det gäller både om att hämta bistånd från Satan eller demoner, att mana fram de döda eller om andra sätt som man felaktigt tror kan "avslöja" framtiden

( jfr 5 Mos 18: 10; Jer 29:8). Om man ägnar sig åt att rådfråga horoskop, om man sysslar med astrologi, handspådom, tolkning av förebud och lotter, om man utnyttjar medier visar man, att man vill härska över tiden, historien och till sist också över människorna. Samtidigt vittnar ett sådant beteende om att man önskar ställa sig väl med dolda makter. De strider mot den vördnad och respekt, som inte utesluter kärleksfull fruktan, som vi är skyldiga Gud ensam.

2117 Alla former för magi och trollkonst med vilka man påstår sig tämja ockulta krafter för att ställa dem i sin tjänst och uppnå övernaturlig makt över sin nästa - även om de skulle gå ut på att ge honom hälsa - är handlingar som står i allvarlig motsättning till religionens dygd. Dessa handlingar är ännu mer förkastliga, om de ledsagas av en avsikt att skada medmänniskan eller om de använder sig av demoniskt ingripande. Att bära amuletter är också klandervärt. Spiritism innebär ofta handlingar som har med spådomskonst eller magi att göra. Kyrkan manar de troende att avhålla sig från sådant. Att använda sig av sa kallad traditionell läkekonst rättfärdigar inte att man åkallar onda makter, heller inte att man utnyttjar medmänniskans lättrogenhet.

(jfr. 3 Mos 19:31; 20:6, 27; 5 Mos 18: 10; Jer 29:8. )

Enligt Kyrkans lära är våra skyddsänglar inte människors andar utan just änglar dvs andliga varelser som är ganska annorlunda oss människor. De har ingen kropp och har aldrig haft det. De har också många egenskaper som vi människor inte har. Eftersom de är andliga väsen utan kropp betyder inte avstånd något för dem, inte heller materiella hinder som väggar, kroppar etc. De kan också tala till oss genom att påverka våra tankar. Deras uppgift är att hjälpa oss människor på vår väg till himmelen. Men det finns också fallna änglar som gjort uppror mot Gud och som försöker hindra människorna att komma till honom. De kallas för demoner. De änglar som är trogna Gud är dock starkare än de fallna änglarna.

Läs om vad Katolska kyrkans katekes samt ett par teologer skriver om änglarna i:
änglar.htm


Tror du att man kan få kontakt med nån nära vän eller släkting som har gått bort?
Hur går man tillväga i så fall?

Nej. Det du kan göra är att be din avlidna släkting be för dig. Du skall se att du kommer att bli bönhörd om din släkting är hos Gud.


är det sant att om man kallar på en t.ex en död vän att man inte får kontakt med denne utan en ond ande i stället.

Ja, eftersom Gud inte vill att de döda skall ha den typen av kontakt med oss. Han vill i stället att vi skall leva i tro och förlita oss på att. Han tar hand om oss och ger oss allt vi behöver och att han tar hand om de avlidna. Om vi har den tron skall han sedan låta oss få dela de avlidnas gemenskap med honom redan nu i våra hjärtan och sedan den dag vi också lämnar jorden.

Om vi däremot ägnar oss åt spiritism kan vi hamna i de onda andarnas våld som vill förleda oss och få oss att bryta kontakten med Gud och himmelen (det eviga livet i honom). De kan nämligen utnyttja att vi gör oss öppna för deras inflytande genom att t.ex. anförtro oss till någon medial person eller pröva någon sorts magi-lek typ "anden i glaset".

Här är också ett till svar jag givit om dessa frågor:
Kan människor bli änglar då de dör?

Team fråga prästen!
HEM UPP