Kan människor bli änglar då de dör

2001-04-08


Fråga

Jag undrar om det finns människor som har blivit änglar
och kan man själv bli en ängel när man dör?

Sven


Svar

Man skulle väl kunna uttrycka det så om människor som avlidit om de efter att ha gått bort har hjälpt någon kvarlevande här på jorden. Men det betyder inte att de har blivit änglar som vi ser det utan att de lever i den eviga dimensionen. "Himlen" brukar man uttrycka det bildligt.

Det eviga livet är närvarande bland oss som lever på jorden. De som är i det eviga livet kan se oss och kan påverka oss om Gud tillåter dem. Vi katoliker tror att det är de avlidnas själar det handlar om. Vi tror också på änglar men tror att änglarna är andra varelser än människorna, varelser som är skapade från början till helt andliga väsen och som aldrig haft en kropp som vi människor har.

En bortgångens själ är ju en andlig entitet. Därför kan man kanske tycka att den påminner om en ängel. Men den avlidnes själ tror vi skall förena sig med sin kropp vid uppståndelsen från de döda. Fast då skall kroppen vara förvandlad, andlig och evig. En ängel däremot skall alltid vara utan kropp.

Du kan läsa mer om detta i texterna om:
änglar , Uppståndelsen och Själen   del 1   del 2   del 3   del 4

Team fråga prästen!