Änglar, skärselden

(2002-09-20)

Fråga

Hej prästen
Vi är två tjejer som håller på med ett arbete i religionskunskap i gymnasiet och vi har fått i uppgift att fråga en katolsk präst om följande:
Varifrån kommer änglarna?
Vad är änglarnas fall?
Varför tror ni man kan komma till skärselden?
Mvh Ellen och Felicia

Svar

Varifrån kommer änglarna?
Som Bibeln berättar, skapade Gud inte enbart jorden och människorna, utan också mäktiga andeväsen som inte är bundna till det materiella som vi. Ordet änglar kommer från grekiskan "angeloi" och betyder "sändebud". änglar är alltså Guds sändebud. Som sådana möter vi några i bibeln. Mikael med sitt flammande svärd bevakar paradisets ingång. Rafael ledsagar Tobias på dennes resa. Gabriel sändes till Maria, en flicka i Nasaret i Palestina för 2000 år sen för att meddela henne, att hon skulle föda Jesus, Guds son, som skulle befria alla människor från ondskans tyranni.

Vad är änglarnas fall?
En del av dessa mäktiga varelser ville inte följa Guds uppdrag, utan sin egen vilja. Därmed ställde de sig mot Gud och störtade sig i sitt fördärv. Den som anförde de upproriska andarna var Lucifer, från början ljusbäraren, som namnet säger. Nu spred han mörker och ondska. Honom kallar Bibeln Djävulen eller Satan. Han och de andra störtade änglarna söker vinna människor att delta i deras uppror. Satan och hans anhang är mäktigt och fullt av list och falskhet. De kan ingripa i världen och i människornas liv, men de har ingen makt över någon som inte själv utlämnar sig till dem.

Varför tror ni man kan komma till skärselden?
Skärselden är ingen ort dit man kan gå. Den är en rening som alla människor med brister underkastas innan de kan se Gud. Att Bibeln kallar den eld, är en bild som skall förtydliga denna rening.

Team fråga prästen!