Någon undrade om han själv skulle våga sig på att försöka utöva exorcism.
Prästen svarade att detta var livsfarligt. Stämmer detta?

2010-08-03

Fråga

Jag läste några av de frågor som ställts tidigare. Någon undrade om han själv skulle våga sig på att försöka utöva exorcism. Prästen svarade att detta var livsfarligt, och något som han skulle ångra för resten av sitt liv. Exorcism kan endast utövas av en kyrkans man, som står under Kristi beskydd. Stämmer detta?

Prästen skrev också att de andar man får kontakt med vid seanser som t ex Vandrande glaset, inte är avlidnas andar utan demoner som utger sig för att vara avlidna närstående men som man absolut ska akta sig för att kontakta. Stämmer detta, eller var det kanske bara just denna prästs uppfattning?

Mycket orolig.

Svar

"Hej !

Den kanoniska exorcism med bruk av den officiella riten är helt reserverade åt de katolska prästerna som har Biskopens uppdrag.

Naturligtvis kan man själv bedja om beskydd mot onda makter, demoner och djävulen själv. Det gör vi varje gång vi ber FADER VÅR. Skillnaden är att i den kanoniska formen för utdrivning man går in i en viss dialog med demonen, begär dennes namn och an- vänder sig av befallningar. Alltså vore det farligt för den som inte har Kyrkans uppdrag att göra detta. Man kan dock bedja enkla böner – även fria sådana. ”Jag är döpt i Faderns, Sonen och den Helige Andes namn. Jesu Kristi dyrbara blod som blev utgjutet för mig på korset är mitt beskydd. Lämna mig i fred.

Det är alltid farligt att syssla med ockulta ting – även ”den vandrande glaset” , ”tarotkort” , seanser m.m. Det är farligt att försöka få kontakt med de döda. Jag kan dock inte svara på om det är helt omöjligt och att man alltid får kontakt med en demon istället för den man söker. Jag tror dock att det kan bli så att man istället får kontakt med en demon."

Team fråga prästen!