Antal katoliker i världen

2001-01-18


Fråga

Jag behöver din hjälp. Jag gör ett arbete på skolan och vill veta i vilka länder det finns katoliker. Om du vet det så skicka så fort du fått detta!

TACK På FöRHAND! Agneta

Svar

Hej
Det finns nog katoliker i alla länder i världen.

I vissa länder är andelen stor i andra mindre. I Europa är andelen katoliker 41,4 %. De länder där det finns en stor del katoliker är t.ex. Italien 97,0%, Frankrike 80,7%, Portugal 92 %, Spanien 93,7%, Irland 95.00 %, Polen 95,7%. I Tjeckien, Ungern och Kroatien är andelen omkring 70-90 % av befolkningen skulle jag gissa. I Tyskland 34,4%. I Storbritannien , gissningsvis 10-20 %. I de skandinaviska länderna omkring 0.5 -2 %. I Sverige c:a 2%. I Nord- och Sydamerika tillsammans är antalet 63,1 %. I USA 22,1%. I Latinamerika varierar antalet i de olika länderna mellan 92-95 % . I Mellanöstern har det funnits katoliker i 2000 år.

I de arabisktalande länderna dominerar Islam med en liten procent katoliker och andra kristna. I Syrien numera omkring 12%. I Libanon förmodligen mer och i Palestina har alltid funnits ett stort antal som genom den politiska instabiliteten har minskat på senare år. I Turkiet var det många men de flesta har flytt därifrån. I många länder i Afrika är det en stor andel katoliker i andra mindre; totalt i Afrika 15,6 %. I Asien är antalet katoliker 15,6 %.I Indien finns det c:a 20 miljoner alltså 2%. I Filippinerna 82,3%. I Oceanien är katolikerna 27 %. I Australien en hel del, så också i Nya Zeeland.

Dessa siffror är inte exakta idag eftersom statistiken är från 1998 och en del har jag gissat.

Du kan också titta på följande sajter för att få mera statistik:

Siffror om Katolska Kyrkan    Christian Statistics    Largest Christian communities    The Largest Catholic Communities

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster