Avgudar

2001-11-18


Fråga

En kväll när jag satt och läste ur bibeln såg jag att det stod: Du skall icke andra gudar hava jämte mig. Det borde ju betyda att det finns andra gudar, om man tror på gud.
Jag undrar också om det är ok att tro på många gudar, fast man är kristen?
mvh/Charlotta

Svar

Hej
Man kan säga så här att gudar betyder sådana gudar som människan skapat, alltså avgudar. Det är innebörden i Gamla Testamentet. De är gudar för dem som tillber dem även om de i verkligheten inte existerar. Man måste se Bibeln som en helhet. Och i ljuset av andra bibelställen kan man förstå detta ställe bättre.

Enligt Bibeln är alltså gudarna samma sak som avgudar och att de alltså inte existerar.

- Jag undrar också om det är ok att tro på många gudar, fast man är kristen?

Nej, det är det inte eftersom uppenbarelsen från Gud i Bibeln och genom Jesus Kristus just innebär att det bara finns en Gud; den Gud som är alltings ursprung och skapare. Detta bibelställe är tydligt:


Team fråga prästen!