Katolsk begravning.


Fråga

Hur går en katolsk begravning till?

Svar

Vi firar den med nattvardsmässa och viktigt är att be för den dödas själ för att Gud skall förlåta alla synder och uppta själen i den eviga vilan - saligheten i himmelen.

Fråga

är det så att den sker mycket snart efter personens bortgång och inte efter två veckor som hos Svenska kyrkan?

Svar

Man besöker den dödas hem och ber över kroppen och välsignar den med vigvatten så snart som möjligt efter bortgången.

Fråga

Hur är det med rökelse, används det?

Svar

Rökelse används vid begravningsmässan.

Team fråga prästen!