Katolsk begravning

2001-01-06


Fråga

Hej Fader Daniel.

är lite oroligt över några saker.

Detta är
Som medlem i katolska kyrkan undrar jag vem som står för begravningsplats och ceremonin,  är det möjligt att själv välja vilken kyrka ceremonin(katolsk ceremoni) ska äga rum?

Graciela


Svar

Hej

Som medlem i Katolska kyrkan har man rätt till en katolsk begravning.

Det betyder att begravningsförrättaren, alltså prästen eller diakonen är katolsk och att begravningen sker enligt den katolska ordningen. Kyrkogården kan vara vilken som helst. Begravningsförrättaren välsignar jorden som den döde skall ligga i. Man kan också använda vilken kyrka som helst för själva begravningsgudstjänsten. Det behöver inte vara en katolsk kyrka om det inte finns någon i närheten. Däremot är det viktigt att begravningsförrättaren är katolsk.

Team fråga prästen!