Frågor om begravning

2002-01-04


Fråga

Hej Fader Daniel!

Jag har en liten fråga angående begravningar. Om man är katolik får man då begravas inom svenska kyrkan? Vad säjer katolska kyrkan om det?
Tack på förhand/ Mia.

Svar

Hej

Så här svarade Msgr. Lars Cavallin:

A. Att låna en av svenska kyrkans lokaler (kyrkor) är inget problem. Det görs ju redan ganska ofta. Och jordfästningen sker ju inom ramen för sv kyrkans begravningsväsende.

B. Att låta sig begravas enligt svenska kyrkans ordning är en annan sak. Det innebär i praktiken att man tar från en kyrkas tro till förmån för en annan, och måste betraktas så nära ett utträde man kan komma. Låt vara att man är död. Begravs man, till följd av exempelvis ett testamente, inte enligt katolsk ordning, begravs man inte som katolik. Det är att likställa med en förnekelse av sin katolska tro.
Begravningen är inget sakrament och heller ingen slutlig förlåtelse. Det bör man ha klarat av tidigare.


Team fråga prästen!