Adam och Eva fick ju tre söner
Kain, Abel och Set.

Jag undrar hur människan kunde föröka sig när de fick tre söner?

(2010-07-19)

Fråga

Hej jag har en fråga om Adam och Eva. De fick ju tre söner Kain, Abel och Set.

Jag undrar hur människan kunde föröka sig när de fick tre söner?

Och för att de skulle föröka sig innebär inte det att de var tvungna att föröka sig med en familjemedlem?

Svar

 

Gud har skapat världen och människan på ett bestämt sätt. Men han har inte givit henne en katalog över lagar och föreskrifter. Med sitt förstånd kunde hon undan för undan upptäcka och formulera dem, åtminstone kan vi tänka oss den så. Den nödvändiga incesten mellan Adams och Evas barn, visade rätt snart sina dåliga konsekvenser och undveks därför. Den motsvarar inte Skaparens vilja.

Team fråga prästen!