Vad betyder "Den som kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor och sin hustru..."

och " den som är utan pengar skall sälja sin mantel
och köpa sig ett svärd."?

( 2010-08-23)

Fråga

Hejsan jag har två frågor från Lukas-evangeliet som jag gärna skulle vilja ha förklaringar på.

Det är följande verser:

Lukas 14:26: Den som kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar och därtill sitt eget liv, han kan inte vara min lärjunge.

Luk 22:36 ".och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd." Vad menade han med det? Skulle dom göra väpnat motstånd? Hoppas på utförliga förklaringar till dessa bibelställen.

Svar

 

Luk 14:26 Evangelisterna som skrev ner evangelierna var orientaler som talar i bilder och överdrifter. Jesus vill inte alls att de som följer honom skall hata sina närmaste, utan betona det helt annorlunda mellan HONOM/ GUDS SON och människor. Man måste känna 'koloriten' på bibeltexterna för att förstå dem rätt.

Luk 22:36 Jesus sade ordet strax före sitt lidande och manade lärjungarna att vara beredda till den avgörande andliga striden. Då behövs det 'svärd', en klar skiljande ande och en fast beslutsamhet. Men till din tröst, också aposteln Petrus missuppfattade ordet och tog det bokstavligen. Se Luk 22:49

Team fråga prästen!