Det som verkar vara gemensamt för allt mänskligt liv är lidandets centrala plats.

Det är lidandet som rätt skall bokföras i debet och kredit med Herren själv som kamrer, inte kärleken som man ju annars skulle vilja tro.

Datum

Fråga

Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. (Luk. 6:24-25)

Fattig, hungrig och sörjande är idealet som Jesus framhåller. Hans mor Maria säger: Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. (Luk. 1:53)

Selekteringen verkar handla om när och var människan skall hamna i "sjön av eld och svavel" (Upp. 20:10).

Antingen redan i detta livet och under tiden man väntar på att dö, eller efter detta livet, men då i evigheten. Med denna logik är folket i Pakistan, drabbat av översvämningskatastrofen och döende i kolera i en klart bättre position inför evigheten än vad vi i Sverige är, eftersom vi får vänta till efter döden för att hamna i svavelsjön, där våra pakistanska bröder och systrar redan befinner sig. De har förlorat allt, de hungrar och de sörjer sina döda.

Men varför? Bara en kort tid lever de här, men glädjen väntar dem i himmelens evighet, dessa lyckans ostar. Vi borde avundas dem och naturligtvis avbryta alla försök att hjälpa dem till en drägligt liv här på jorden. Detta är en björntjänst, eftersom vi inte skall föra över dem till vår egen belägenhet, vi som när vi dör redan har fått ut vår glädje. Inte skall vi beröva dem glädjen i evigheten genom att låta dem leva som vi istället för som Lasaros.

"Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. (Luk. 16:25)

Ordning och reda, löning på fredag.

Fråga: Bör den som önskar ett underbart liv i evigheten emigrera till Pakistan eller Haiti, så att vi får svavelsjön här och nu i tiden, så att vi inte får den sedan och i evigheten?

Det som verkar vara gemensamt för allt mänskligt liv är lidandets centrala plats. Det är lidandet som rätt skall bokföras i debet och kredit med Herren själv som kamrer, inte kärleken som man ju annars skulle vilja tro. Varför är kristendomen sådan?

Svar

 

Nej! Dina tankar tolkar Bibeln som djävulen gör - ursäkta talesättet som dock drastiskt förklarar, att lidandet inte är ett Kristet ideal.

Kristus saligförklarar dem som med Honom vill kämpa mot ursyndens katastrof som olydnaden såstadkom. Lidandet betyder för en kristen att lida med Kristus och med honom vinna segern.

Team fråga prästen