Varför straffade Gud alla djur utom fiskarna? Alla andra djur skulle ju ha drunknat om det inte var för Arken

(2010-09-04)

Fråga

Varför straffade Gud alla djur utom fiskarna? Alla andra djur skulle ju ha drunknat om det inte var för Arken, men fiskarna mår ju bara bra av större hav.

Följdfråga; var Gud ute efter havslevande däggdjur som valar? De kan ju må bra ändå, det beror väl på hur mycket vattenytan stiger. Stiger den ända upp till atmosfären? Jag antar helt enkelt att Gud bara ville straffa allt landlevande. Varför?

Tack på förhand för ett svar

Svar

 

När det gäller Bibeln, och i synnerhet dess Gamla Testament, finns det åtskilliga 'myter' som i drastiska bilder berättar om mänsklighetens stora frågor. De måste noggrant tolkas för att deras sanning skall förstås. Så även berättelsen om syndafloden.

Gud lät mänskligheten gå under - med några fås undantag, därför att den var olydig mot hans bud. Naturen, som var "given i människans vård och till hennes tjänst", blev skadad genom människans missbruk och fick dela hennes katastrof. Men inte hela. En ny skapelse var redan grundlagd.

Hela berättelsen handlar om människans brott och skapelsens förstörelse, samt om räddningen genom Gud.

Liknande tolkningar av åtskilliga andra ställen är nödvändiga för att Skriftens sanning skall uppenbaras.

Team fråga prästen