Varför är kristendomen så svag idag?

(2010-11-23)

Fråga

Hej Fader!

Jag har några frågor och funderingar som jag hoppas ni kan svara på.

1. Varför är kristendomen så svag idag? Speciellt här i Sverige där jag tycker att både folket och Svenska Kyrkan är väldigt nonchalanta och att kyrkan gör massa annat än att vara seriösa.

2. Jämsteldheten är det viktigatse vi har i samhället och ska det va. Men vart är moralen. Kan man kalla sig kristen och sprida kärleksbudskapet utan att i första hand vara moralisk och tar hänsin till normer?

Svar

1. Jesus Kristus har enligt sina egna ord "inte kommit för att stifta fred, utan strid", inte för människor emellan, utan för människor med sig själva och det onda i dem.

2. Frågan är oklar för mig. V.g. förtydliga den.