Många protestanter säger att vi katoliker tillber Maria och inte Jesus.

(2010-11-23)

Fråga

Hey!
Som katolik är Maria för mig den största av alla helgon, Guds moder, en obefläckad avlelse. Men det finns många protestanter som säger till mig att vi katoliker tillber Maria och inte Jesus. Varför är är protestanter nästan "hatiska" till Maria? Några säger till om med att Maria Magdalena har spelat en större roll kristendomens utveckling?!

Svar

 

Vissa protestanters "hat" mot Maria, Guds moder, visar kanske vad en långvarig fördomsbildning kan leda till.

Ofta är detta en tanklös upprepning av vad de hört - och vad katoliker ibland givit anledning till. Dessbättre upplever vi idag en växande förståelse för en sansad Mariavördnad i vida protestantiska kretsar.

Vänlig hälsning!

Team fråga prästen!