Thomas- och Mariaevengelierna samt Pistis Sofia

(2002-12-12)

Fråga


Jag har läst utdrag ur Thomas- och Mariaevengelierna samt Pistis Sofia. Vad är det för böcker, räknas de till Bibeln? Går de att få tag på i sin helhet? Finns det någon som kan hjälpa mig?
Tack på förhand
Med vänlig hälsning
Jennie

Svar

Hej Jennie!
Det finns ett 50-tal kända apokryfiska evangelierna. Inget av dem godkänns av katolska kyrkan. Ett evangelium om Jesu barndom - också kallat Thomasevangelium, berättar en hel del fantastiska spektakel, förmodligen inspirerat av orientaliska legender. Ett annat Thomasevangelium härstammar från 300-talet med förebilder från det andra århundradets slut. Ett ytterligare Thomasevangelium tillbakavisas av Kyrillos som förfalskning. Dessutom förekommer en Thomasbok som härstammar från gnostiska kretsar.

Vad gäller Mariaevangelier finns även där ett flertal: Liber de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris = Boken över den saliga Marias härkomst och Frälsarens barndom - Historia de conceptione beatae Mariae = Historia om den saliga Marias konception - Marias sorg - De transitu Beatae Maria virginis eller De dormitione Mariae = över Marias hädanfärd - m.fl.

Pistis Sofia är ett gnostiskt evangelium i fyra böcker från 200-talets Egypten. Innehållet präglas av allvar, men godtas inte av kyrkan som Jesu Kristi uppenbarelse.

Alla dessa skrifter kommer ur framväxtperioden för Nya Testamentets kanon. Man samlade spridda skrifter, prövade dem, infogade dem i kanonförteckningen eller förkastade dem.

Team fråga prästen!