Namn i bibeln och dess betydelse - Saray eller Sarai/j

(2005-03-23)

Fråga

Hej, jo det är så att vi har ett arbete i skolan om namn i biblen. jag vet att saray eller sarai/j kommer från biblen men jag vet inte vad det betyder, så jag undrar om du vet vad det betyder och hur det kommer sig att saray kom till?? då skulle du vara jätte snäll. och snälla skicka svaret snart för jag behöver verkligen vet. tack i förhand
saray

Svar


Sara var - som du väl vet - Abrahams hustru.

I första Moseboken, kap 17, vers 15 står: "Gud sade till Abraham: Din hustru Saraj skall du inte mer kalla Saraj: hon skall heta Sara. Jag skall välsigna henne, jag skall låta henne skänka dig en son. Jag skall välsigna henne, så att folk och kungar skall härstamma från henne." Namnet "Sara" tolkas som "furstinna". Läs gärna mer om henne i Bibeln.

Team fråga prästen!