Bibelns kanonisering

(2005-10-18)

Fråga

Hur kom det sej att Bibeln har/innehåller just de böcker den innehåller? har läst att det fanns många andra böcker som inte tagits med(alt. böcker som tagits bort). finns det fakta om hur det gick till när kyrkofäderna bestämde vilka böcker som skulle med och inte? hur vet vi att de var ledda av?
nvh Mikael

Svar


Fakata om bibelkanoniseringen finns det gott om, inte protokoll, men en uppsjö av olika versoner. Hela processen tog omkring 300 år, även om det väsentliga i Bibeln var fast kring år 100.

För att få en uppfattning av hela processen får man komma ihåg, att den första traderingen skedde muntligt. Snart antecknades dock enskilda berättelser (perikoper). Dessa byttes med varann. De samlades, redigerades till böcker. Falska texter kom in och kastades ut igen. Hela tiden kontrollerade de troende processen, eftersom texterna lästes i gudstjänserna. I sista hand var det Guds Ande som genom de ännu levande ögonvittnena garanterade att inga väsentliga fel smög sig in..

Team fråga prästen!