Av Bibeln verkar det som värkarna i anknytning till förlossningen är ett slags straff som alla kvinnor måste betala på grund av vad Eva har gjort.

2010-03-11

Fråga

Hej, Jag har läst bibeln och stött på följande verser:

"Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Följaktligen sade Gud till Eva: "Stor skall jag göra din möda när du är havande, med smärta skall du föra dina barn. Din man skall du åtrå, och han skall råda över dig."

Till Adam sade Han: "Du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd sig att äta av, förbannad skall marken vara för din skull. Med möda skall du hämta din näring från den så länge du lever."

Här verkar det som om Bibeln tyder på att graviditet och barnafödande degradera kvinnan och värkarna i anknytning till förlossningen är ett slags straff som alla kvinnor måste betala på grund av vad Eva har gjort. Stämmer detta?

Svar

Genom 'fraga prasten' fick jag din e-post. Jag är Peter Fresnan, katolsk präst i Stockholm.

Skapelseberättelsen i första Moseboken säger inte alls att graviditet är ett 'straff', däremot att handlingen då mäniskan närmast får verka med Skaparen är smärtfull, och detta är en följd av människans olydnad mot Gud, som för Adam "törnen och tistel och hans anletes svett". Maria hedras genom att ha fött Guds Son.