Att be för de döda


2000-07-25

Fråga

Jag är en 40-årig lekmannapredikant, använd av Gud för att be för sjuka och sprida Hans underbara missionsbefallning.
Under mina år med Herren så har jag fått bevittna hur döda har fått liv, cancersjuka blivit helade och hur ben har växt ut framför ögonen på förundrade människor. Jag följer Den Helige Ande dit han leder mig och i söndags predikade jag Guds ord med åtföljande under och tecken.
Jag har ofta svar till de som frågar om något ur Bibeln, men i dag fick jag frågan från en ung afrikansk kvinna var hon kunde hitta bibeltexten, där det står att man ska be för de döda. Tydligen gällde frågan även människor som gått evigt förlorade, därför att de inte har tagit emot Jesus i sitt liv och blivit födda på nytt. Jag kunde inte svara henne och ingen annan i församlingen heller. Jag vore tacksam om du som präst kunde svara mig var jag kan hitta detta bibelställe.
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning /Mikael

Svar

Det finns i en bok som Katolska Kyrkan alltid har betraktat som en del av Bibeln på samma sätt som de andra böckerna i den: Andra Mackabeerboken:

I den protestantiska traditionen har den dock betraktats som apokryf. Men den finns numera i Bibeln på svenska - Bibel 2000. I Katolska Kyrkan ber vi för alla avlidna. Vi vet ju inte vem som har gått evigt förlorad.

Team fråga prästen!