Tungomålstal

Fråga

(2002-08-22)

Hej, tack för en bra sida.
Hur ställer sig katolska kyrkan till tungotal/tala i tungor med Gud?
tack på förhand Angelica

Svar

Hej Angelica!
Som Nya Testamentet berättar, var tungomålstalande, profeterande, helbrägdagörelser och andra tecken på Andens aktivitet inte okända i fornkyrkan. Paulus manar visserligen att "ingen får profetera på egen hand", dvs utan kyrkans tolkning och kontroll.

I kampen mot gnostiska tankegångar från Persien och hela östern blev kyrkan mer restriktiv och kanske för skeptisk. Denna hållning har i våra dagar fått en motvikt i den s.k. karismatiska förnyelsen som också finns inom katolska kyrkan. För mer detaljerade information hänvisar jag till Arbetsgruppens för Karismatisk förnyelse i Katolska Kyrkan i Sverige hemsida
www.isidordata.se/akks/

Team fråga prästen!