Var kommer Jesus systrar och bröder ifrån?

(2003-02-13)

Fråga

Som jag har förstått det är Maria jungfru även efter Jesus födelse.
Hur går detta ihop med:
Mark 3:31-32 "Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: "Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig." Detta tolkar i alla fall jag som att Jesus har biologiska syskon. Dessa borde ju rimligen vara Josefs barn, eller?
mvh Henrik

Svar


Enligt hebreiskt språkbruk betyder "broder/syster" också nära släktingar, kusiner. För exempel hänvisar jag till språkvetenskapen, speciellt Hegesippos.

Enligt Nya Testamentet var Maria jungfru vid Jesu födelse. Yngre syskon är alltså uteslutna. Att Jesus heller inte hade äldre syskon framgår av Marias vallfärd till Jerusalem när Jesus var 12 år. Hade Maria yngre barn att ta hand om, är denna frånvaro orimlig. Vidare är Jesu "bröder och systrars" uppträdande mot Jesus som "äldre bror" otänkbart enligt orientaliskt sed. Som oftast kan sådana frågor endast avgöras genom samsyn av alla indicier.

Team fråga prästen