Levitius 11 och 12


2000-09-01

Fråga

Tjenare
Hejsan jag heter James och för ett tag sen blev jag presenterad för en underbar sak ,, och det var RastafarI ,, vet inte om du vet vad det är men det är en religion som enligt mig och många andra är den rätta vägen för att komma närmare och leva med Jah (gud ) ,,, hade inte läst bibeln en ända gång innan en rasta broder sa till mig att jag borde göra det ,, och bibeln öppna mina ögon ,, jag är en mycket visare man nu ... Ok för att komma till min fråga varför följer inte katoliker bibeln ??? tänker mest på : Leviticus 11 och Leviticus 21.
Leviticus 21 är för präster ju och det är den boken ni använder ,,, varför gör ni inte som det står ??? måste medge att vi inte gör vissa saker som står i bibeln tex offra ,, men vi följer den så noga det går
Tack på förhand, James

Svar

Tjenare James
Vi följer inte bokstavligen dessa föreskrifter som du citerar från Leviticus kapitlen 11 och 21. Vi menar nämligen att Gamla Testamentet i sin helhet skall ses som en förberedelse för det Nya Testamentet som Kristus kommer med, och som bara gäller fram tills han har kommit: "Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företräder fler än en, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv, hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här, har vi inte längre någon övervakare." (Gal 3:19-25).

Allt i Gamla Testamentet hände på ett sådant sätt att det symboliskt skulle leda fram till tron på Kristus. Paulus säger att det hände som exempel: "

Jesus själv är väl medveten om sin roll. Han vill inte upphäva lagen utan ge den en djupare fullödigare mening; dess rätta mening. I bergspredikan sätter han sig på saligprisningarnas berg och undervisar som den nye Mose som ger den nya lagen. Han upprepar hela tiden att "det var sagt till fäderna", men att det nu är han som är den som man skall lyssna till. Det gamla gäller inte i sin gamla tolkning nu är det hans tolkning som gäller "Men jag säger er": "Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla

.

Denna medvetenhet visar på många ställen i evangelierna. Han ger t.ex. sabbatsbudet en ny mening:

Han kallar sig själv för människosonen som står över lagen som den tolkats hittills. Nu är det hans tolkning som gäller:

Apostlarna får också denna syn på lagen. Genom Guds ingripande måste Petrus revidera sin förståelse av lagen: :

I Hebreerbrevet ges ett bra exempel på det som du refererar till: prästämbetet. Det Gamla Förbundets prästämbete ersätts av det Nya Förbundet, vilket får till följd att den gamla lagen ersätts av den nya:

även i Romarbrevet är detta tydligt:

Jag skulle kunna ge många fler exempel, Nya Testamentet är fullt av dem.

Team fråga prästen!