Bibeln och naturvetenskap


Fråga

Hej Daniel.

Jag funderar mycket på själva existensen, Kosmos början och slut ? Jag måste säga att jag förvånas över hur blint man köper nedskrivna texter. Desto mer jag läser religiösa texter, så framgår det osannolika i detta. Människans tillkomst exempelvis, man bortser från evolutionen, för att i nästa hänvisa till denna. Man måste komma ihåg, beakta att Bibeln är skriven av olika Människor! Av Människor med olika moral, etik, förnuft , under olika tider ,rådande samhälle social påverkan. Att säga, påstå att det är på det ena eller andra sättet, är bara bevis på hur lite vi vet. Finns Gud? jag har ingen aning, han kanske har funnits! Det är lätt att tro att det finns intelligens bakom allt, när man ser på Kosmos! Hur ser du på Gud, har han alltid existerat? i så fall ställer detta många nya frågor. Jag vill med detta påstå att religiösa måste bli mer ödmjuka inför vetenskapen. Som faktiskt kan förutsäga olika fysiska, biologiska betingelser. Vad kan Bibeln bevisa, dessvärre ingenting enligt min mening.

Vore kul om du kunde kommentera detta, hälsningar Mikael

Svar

Hej Mikael

Jag håller helt med dig om det du säger om Bibeln. Den är ju skriven av människor med olika kulturell bakgrund som levde under olika tidsepoker. Dessutom finns det olika litterära genrer i Bibeln. Bibeln är inte en bok utan många, ett bibliotek skulle man kunna säga. Byblos i singularis på grekiska betyder bok, och Biblia är pluralis och betyder böcker. Av ordet i pluralformen kommer ordet Bibel. Om man jämför med hur man läser en dagstidning så skulle det var en hjälp för att förstå hur man borde läsa Bibeln. Den som läser första sidans nyheter i dagstidningen läser dem för att få veta om saker som har hänt. Man läser de tecknade serierna för att få ett skratt. Igen läser serierna och tror att det som skildras där har hänt, inte ens barnen. Ungefär så är det med Bibeln. Man kan läsa 1 Kung, 2 Krön eller Markus för att försöka få reda på vad som hänt, men man kan inte läsa Job eller Tobit och vara säker på att det som berättas har skett. Ingen skulle få för sig att läsa Höga Visan med avsikten att i varje vers hitta ett historiskt skeende. Det är klart för en modern läsare att Höga Visan är poesi. Men hur är det med skapelseberättelserna i 1 Mos? Bibelforskarna brukar säga att de tillhör en genre som kan liknas vid mytologi. Det betyder att de inte syftar till att i detalj beskriva ett historiskt förlopp, än mindre göra en vetenskaplig beskrivning. De vill förmedla en sanning som ligger på ett djupare plan. Det handlar om att svara på frågor som; varifrån kommer vi, vad är meningen med livet, kärleken, lidandet ondskan och döden. Men det visste de antika läsarna. Augustinus skriver redan på 400-talet att Bibeln inte skall läsas som en vetenskaplig bok. Det är vetenskapsmännens sak att förklara det som är deras kompetensområde.

Men även när det gäller de historiska genrerna måste man vara försiktig att inte helt självklart tolka så som man är van vid i dagens moderna mediasamhälle. Den tidens människor var vana att beskriva hela verkligheten mera symboliskt, bildligt. Man såg inte bara det yttre förloppet utan också andra djupare plan i händelserna. Man försökte berätta om meningen med historien när man beskrev den; att det t.ex. fanns en levande Gudsnärvaro som låg bakom allt. Därför kan man i Josuas bok t.ex. säga att det var, låt oss säga, 20 000 fiender man besegrade medan det i verkligheten kanske bara rörde sig om 3000. Meningen är här att tala om att Gud var med Josua och hans arme och gav dem en särskilt kraft för att kunna besegra större fiendehärar än deras egen. På det sättet berättar man att Gud är stark och mäktig och att han ger stridens seger när han vill.

Team fråga prästen!