Urim och Tummin

2001-01-06


Fråga

Jag undrar vad är Urim och Tummin i Esra 2:63 och vad de hade för funktion på den tiden samt vad hände med dem.
  Tack Fader på förhand.


Svar

Urim och Tummin

Grundbetydelsen på urim är troligen "ljus", "klarhet", "uppenbarelse", och grundbetydelsen på tummim är troligen "sanning", "rätt", "fullkomlighet".

Urim och tummim är två heliga föremål, som skulle förvaras i översteprästens bröstsköld, den s.k. domsskölden, 2 Mos 28:30. Denna var formad som en väska. Bibeln säger ingenting om hur dessa föremål såg ut eller hur de var beskaffade. Sannolikt var det två ädelstenar, kanske olikfärgade eller försedda med olika graveringar. Denna förmodan styrks av judisk tradition. Genom urim och tummim skulle översteprästen i tveksamma fall inhämta Guds vilja eller avgörande dom, 4 Mos 27:21. Det omtalas inte hur det gick till. Troligen skedde det genom någon helig lottkastning med hjälp av dessa föremål. Det är en förmodan som åtminstone har visst stöd i 1 Sam 14:41f. Att det kunde förekomma, att Herren vägrade att ge svar på detta sätt framgår av 1 Sam 28:6. Urim och tummim tillmättes stor betydelse. Det framgår bl.a. av att de omtalas i Moses välsignelse över Levi stam, 5 Mos 33:8ff. Efter den babyloniska fångenskapen, då urim och tummim liksom förbundsarken var förlorade, hoppades man på att en präst skulle framträda, som på detta sätt kunde rådfråga Herren, Esra 2:63; Neh 7:65.

Uppgifterna har tagits från D.Hedegård, A, Saarisalo: Biblisk uppslagsbok

Team fråga prästen!