Guds ingripande för världsfreden

2001-01-18


Fråga

Men, hur förklarar man då Jesaja 2:4,  angående plogbillar ?

Vart kommer det att ske och när?
Att Gud kommer att "rätta till förhållandena" låter som att han kommer att ingripa rent tekniskt i våra jordliga förhållanden.

Mvh: Lars


Svar

Hej

Som jag förstår det handlar den här profetian om det framtida fredsrike som Gud skall påbörja. Det finns andra texter som också talar om hur Gud själv skall stoppa krig och vapenmakt: Hos 2:20; Sack 9:10; Ps 46:10. Profetian påminner om Mik 4:1-3. Alla folk går upp till Herrens berg, alltså mot höjden: mot himlen. Jerusalem ligger på ett berg; berget Sion. Dit skall alla folk samlas vid tidens slut då Kristus kommer tillbaka för att sammanfatta allt i sig:

Det är då han kommer med sitt rike i makt och härlighet:

Det är då himlens makter skall omstörtas,

och människosonen skall skapa en ny himmel och en ny jord:

Det är en ny himmel och en ny jord. Det betyder förnyat, förändrat, förvandlat av Gud genom sin Son.

Det är en andlig verklighet eftersom vi då skall ha andliga kroppar efter uppståndelsen

Se
Uppståndelsen http://hem.spray.se/fraga.prasten/uppst.htm

När profeterna talar om denna nya verklighet som vi också kan kalla "himmelen" så använder de symbolspråk. Ett bra exempel är

Här sammanfattas alla Gamla Testamentets profetior i visionen av det nya Jerusalem som kommer ner från himlen. Det är en stad på ett berg, fridens stad som namnet betyder. Det kommer ner från himlen, vilket betyder att det är en verklighet som kommer från Guds ingripande. Vi kallar detta det nya eskatologiska riket. Eskatologisk betyder att det kommer i slutet av allt eller i det hinsides, den yttersta tiden, i den andra världen, det nya riket; himmelriket.

Att svärd skall göras om till plogbillar är då en symbol för att fred skall råda mellan alla. I himmelriket skall ju inget ont kunna komma in:

Det handlar alltså inte om tekniska ingrepp som Gud gör.

Symbolspråk används ofta i Bibeln. Här är några exempel:

Här står det att Juda är ett lejon. Men verkligheten är att han är en människa inte ett lejon. Lejonet är därför en symbol för styrka.

Jesus menar inte att man bokstavligen skall hugga av sig handen utan vill genom att använda ett kraftuttryck inskärpa en viktig undervisning.

I Uppenbarelseboken vimlar det av symbolik. T.ex. är de sju änglarna i kap. 1-3 biskopar eller församlingsledare för de sju kyrkor som nämns där. Det finns siffersymbolik. Numret 7 betyder fullhet eller helighet. 6= 7-1, alltså en fullhet, perfektion som man har dragit något ifrån. Det blir då imperfektion, ofullkomlighet eller ondska. 3 är ett heligt nummer och 3 st sexor blir en sakral ondska eller symbolen för helighetens motsats: Antikrist. Också färgerna är symboliska; vit är Gudomlighetens färg (20:11), grön (6:7-8) svart (6:5) och röd (6:3-4) har att göra med olycka och död. Också olika djur är symboliska varelser (17:8-18).

Team fråga prästen!