Jesus = Gud (2)

2001-07-10


FrågaJag har svårt att förstå hur man kan säga att jesus är gud, om man har fel så har man brutit mot det första budet 5Mos 5:3"Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig". Jag har blivit uppväxt i tron att jesus är både messias och guds son men inte gud, detta har gjort mig förvirrad. Likaså blir jag förvirrad genom det andra budet

5Mos 5:4-5:6 "du skall inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud"

Detta måste väll innebära att man inte får göra sig någon bild av något och tillbe det. När jag besöker vänner och kyrkan så finns det där beläten och bilder som man tillber vilket i bibelns ögon är en synd. Jag försöker att vara gudsfruktig och rättfärdig men den rätta vägen verkar bara svårare och svårare ju mer man läser.

Det står ju flera gånger i bibeln att jesus är messias och guds son, vilket jag också tror, men att han är gud förvirrar mig eftersom matteus evan. 3:16-17 "När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade :"Detta är min älskade son, han är min utvalde"."

om Jesus var gud vem var det som sade detta från himlen då, det måste väll vara Gud och Jesus är då Guds son vilket betyder att det är två olika medvetanden och inte en, rätta mig om jag har fel. Dessutom Matteus evang. 27:46 "Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst :"Eli, Eli, lema sabachtani" (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?)."
Jesus ropar till Gud, vilket antyder att det är två olika medvetanden.
Vad betyder detta, om man ber till Jesus som om han var gud så begår man ju en synd, likaså ber många inom katolicmen till andra tex. maria, skyddshelgon är inte detta också då en synd,

rätta mig om jag har fel för att jag behöver just nu vägledning för att komma ut ifrån min förvirring,

vore tacksam för svar.

Ralf

Svar

Bäste Ralf!

Du skrev:

"Jag har svårt att förstå hur man kan säga att jesus är gud, om man har fel så har man brutit mot det första budet 5Mos 5:3"Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig". Jag har blivit uppväxt i tron att jesus är både messias och guds son men inte gud, detta har gjort mig förvirrad. Likaså blir jag förvirrad genom det andra budet."

SVAR:

Den som är Guds Son i egentlig mening är givetvis också Gud. Den som är en människas son är människa. Jesus var Jungfru Marias son - alltså var han en sann människa. Men han hade ingen jordisk far. Maria blev havande genom den Helige Ande. Således är Jesus både Gud och människa. Som Du säger, judarna ansåg att han bröt mot det första budet - "att han gjorde sig till Guds jämlike". Till skillnad från judarna tror vi att Jesus från Nasaret var den väntade Messias och att han var sann Gud. De två grundläggande kristna lärorna är läran om den Heliga Treenigheten - att Gud är tre gudomliga personer i en enda Gudom - Fadern, Sonen och Anden - och att Gud har blivit människa i Jesus Kristus utan att upphöra att vara Gud. Således kallas Maria sedan fornkyrkliga tider för "Guds Moder".

Du skrev:

"Detta måste väll innebära att man inte får göra sig någon bild av något och tillbe det. När jag besöker vänner och kyrkan så finns det där beläten och bilder som man tillber vilket i bibelns ögon är en synd. Jag försöker att vara gudsfruktig och rättfärdig men den rätta vägen verkar bara svårare och svårare ju mer man läser."

SVAR:

Bildförbud gällde under Gamla Förbundet eftersom Gud hade ännu inte blivit människa. När Gud blev människa i Jesus Kristus, kunde man avbilda honom. Det finns också andra bud från Gamla Förbundet som inte gäller under Nya Förbundet, t.ex. Sabbatsbudet. Vi iakttager inte den sjunde dagen som gudstjänst och vilodag utan den första veckodagen därför att Jesus upp- stod från de döda på första dagen.

Du skrev:

"Det står ju flera gånger i bibeln att jesus är messias och guds son, vilket jag också tror, men att han är gud förvirrar mig eftersom matteus evan. 3:16-17 "När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade :"Detta är min älskade son, han är min utvalde"." om Jesus var gud vem var det som sade detta från himlen då, det måste väll vara Gud och Jesus är då Guds son vilket betyder att det är två olika medvetanden och inte en, rätta mig om jag har fel. Dessutom Matteus evang. 27:46 "Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst :"Eli, Eli, lema sabachtani" (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du...."

SVAR:

Vi kallar läran om den Heliga Treenigheten och läran om Guds människoblivande mysterier därför vi vet att vi kan aldrig till fullo förstå hur Jesus samtidigt kunde vara Gud och människa och hur Gud kan vara en enda men ändå tre. Det korta svaret till dina frågor är att Jesus handlar både som människa och som Gud. Som människa ber han till sin himmelske Fader. ändå kallas han Gud av sina lärjungar. Då han uppstod från de döda, så ropade Tomas som fick sticka sitt finger i sårmärken: 'Min Herre och min Gud!'

Man skall inte föreställa sig att Jesus hade två olika slag av medvetande eller två personligheter. Kyrkan lär att han blev en enda person, men som människa kunde han avstå från att bruka sina gudomliga egenskaper. I annat fall kunde inte människor ha tagit honom till fånga, dödat honom etc. "Varför har du övergett mig?" Ropar Jesus till Gud, vilket antyder att det är två olika medvetanden.

OBS!

Vi katoliker tillber endast Gud, d.v.s. Gud Fadern, Gud den enfödde Sonen, och Gud den Helige Ande. Helgonen vördar vi. Likaså vördar vi heliga bilder, heliga platser, och heliga ting - vördar - inte tillber. Maria tillber vi inte heller. Man vördar henne högst bland helgonen och mer än änglarna. Men hon är inte Gud. Därför tillber vi inte Maria.

Team fråga prästen