Mänsklighetens tillkomst

(2002-03-03)

Fråga

Hej
jag är en kille på 17 år och jag har en fråga som jag inte hittat nått svar på kan ju säga det att jag inte riktigt tror på gud för den delen men hur är det möjligt att det skulle kunnat utvecklas en mänsklighet efter Noaks ark? det blir ju incest och inavel! kan du ge mig en förklaring till hur det gick till? /Jonny

Svar

Hej Jonny!
Genom Daniel Adner - frågaprästen - nådde mig din fråga. Jag är som han katolsk präst med arbete i Stockholm.

Din fråga är rätt omfattande om den skall få ett uttömmande svar. Den kräver nämligen en hel exeges av Gamla Testamentet. Du förstår, att en sådan kan jag inte ge här. Men jag skall dock ge lite perspektiv som en "aptitretare" som kanske lockar dig att läsa mer - någon litteratur nedan.

Bibeln och i synnerhet Gamla Testamentet är skrivet av orientaler i en orientalisk miljö. Det har givetvis satt sin prägel på utformningen. Den text som föreligger oss måste alltså tolkas, dvs. låsas upp för oss och överföras till vårt sätt att tänka och förstå. Detta är just exegetikens uppgift och där har man kommit ganska långt inte minst med stöd av de häpnadsväckande utgrävningarna man gjort de senaste hundra åren.

Orientalen använder många bilder som ändå framför någon sanning. De vill ingalunda ge en naturvetenskaplig förklaring utan snarare en sanning som berör människans liv. T.o.m. vi nyktra nordbor gör ibland så. Ett litet exempel: Hur ofta säger vi inte "Solen gick upp kl. .."

Alla vet vi att solen inte alls går upp, utan att jordrationen ger oss intrycket att solen går upp. På liknande sätt med Bibelns många bilder.

Beträffande mänsklighetens utveckling efter syndafloden är de ingalunda nödvändigt att anta att alla människor drunknade i floden med undantag av Noa och hans familj. Berättelsen vill klargöra att: syndigt liv leder till katastrof, t.o.m. i naturen; den förvrider Guds ordning
Guds förbarmande räddar människor med god vilja (Noa hade väl också sina brister)
Gud ger dem en ny start och sluter ett förbund med dem.

Om någon polisrapport i modern bemärkelse hade skrivits såg den kanske ut på följande vis:
Flodkatastrof i Mesopotamien (Afrika, Amerika, Australien, Asien kände man inte till på den tiden), stor förlust av människor, endast få överlevande, hela kulturen i spillror.
Landet återkoloniserades av stammar utifrån.

Märk väl. Det jag säger är fantasi, som dock knappast strider mot Bibelns budskap. På samma sätt kan man "förstå" många bilder. Var gränsen mellan bild och innehåll går, måste flitigt studium av exegetiken avgöra. Nu är det väl inte nödvändigt, att var och en först läser många terminer exegetik för att ta till sig Bibelns sanningar. Men i det mån frågor kommer upp borde man söka svar.

Utöver de egna studierna, tror vi katoliker, att Kristus själv, Guds son, har givit oss ett instrument att förstå rätt när han lämnade sin fullmakt till apostlarna och Petrus. Det menar vi, när vi talar om kyrkans läroämbete som också kan tolka Bibelns ord.

Team fråga prästen!

Något att läsa: Catharina Broomé: Katolicismen, Katolska Bokförlaget 1993, den borde finnas på bibliotek. Det finns mycket mer på andra språk.

HEMUPP