Bibelns kanon och inspiration

2001-12-07


Fråga

Godkväll Fader Daniel!
Jag skulle vilja diskutera lite teologi med dig. Det är så att jag har ett antal frågor rörande bibeln som jag skulle vilja att en katolsk präst svarar på. Jag har frågat liknande frågor till en protestantisk präst och har fått lite svävande svar, exempelvis att bibeln är en tolkningsfråga.

Lite bakgrund. Jag är döpt i den protestantiska kyrkan, har en flickvän som är katolik. Till saken hör att jag inte varit i den protestantiska kyrkan fler gånger än man kan räkna på ena handen, medan jag med mer eller mindre, periodiskt följer med min flickvän på söndagsmässa i den katolska kyrkan. Detta resulterar till att jag hör "den kristna verkligheten" mer ur en katolsk synvinkel än en protestantisk. På något vis så tycker jag mig, att de katolska prästerna svarar mer "andligt" än vad de protestantiska gör. De protestantiska prästerna svarar mer, hur ska jag utrycka det, "nutida". Kanske ett fel utryck men man får ett svar som låter som det ska passa in i vårt moderna samhälle. Jag personligen har en något udda tro. Jag tror på en högre makt, låt oss kalla den för Gud. Denna Gud är en reproduktion av det som står i bibeln, både den katolska och den protestantiska bibeln. Jag ber regelbundit till Gud och följer med stort engagemang den katolska mässan. Men problemet är att jag inte på någotvis, enligt mina principer kan följa bibeln, eftersom jag vet med största sannolikhet att bibeln som finns idag inte är på något sätt lik "urbibeln".

Till saken. Bibeln vilket på senare år har mer blivit en lättläst bok än en bok med mysterier. Jag syftar mest på Bibel 2000, vilket snarare låter som ett operativsystem för en dator än en helig bok. Bibeln är enligt min trosuppfattning (vilket inte grundar sig på varesig katolicismen eller protestantismen) inte riktigt "up-to-date". Jag har mycket svårt att tro på detta som står i bibeln. Enligt mina egna efterforskningar, så till en början så fanns inte bibeln, utan detta var muntliga berättelser som sedan skrevs ner. Enkelt utryckt. Rätta gärna mig om jag har fel. Den första bibeln skrevs självklart inte på Svenska eller Engelska utan ev. på Latin eller på Hebreiska eller kanske rent av på Arabiska. Eftersom bibeln utspelar i Jesrusalem och des närliggande områden som idag kallas för Israel så kan jag inte tänka mig att bibeln skrevs på Latin. Förmodligen enligt vad jag tror så skrevs den på Hebreiska eller på Arabiska. Du kanske har en annan uppfattning i detta ämnet. Denna har sedan översatts till språk, exempelvis Svenska, Engelska, Polska mm.

Men redan innan man skrev ner de muntliga berättelserna så gick från generation till generation. Du har säkert hört talas om leken runt bordet. En person börjar berätta en sak till en annan och senda går berättelsen runt bordet och när den är tillbaka till ursprungspersonen så är det en helt annan berättelse, i alla fall så är den ganska "förskönad". Redan i början av bibelns karriär så gick berättelserna från generation till generation och då kan man utan att vara teologiforskare eller annan litterär person förstå att historien förändrats under årens lopp. När sedan dessa muntliga historierna skrevs ner på papper som sedermera kommer att kallas för Bibeln så tror jag att detta inte redan då stämde överrens med verkligheten. Bibeln har sedan under århundraden översatts från ursprungsspråket till nästan världens alla språk. Att översätta en text är inte enkelt. Att det då har trillat bort en del i översättningen, eller att det också har tillkommit en del är för mig inte helt omöjligt. Hur ställer du dig personligen som katolsk präst dig till detta?

En annan sak som i modern tid också har ändrat bibeln är vår nya bibel, Bibel 2000. Här kan man se skillnader mellan en tidigare utgåva av bibeln på Svenska och Bibel 2000. Ett exempel är böen "Fader Vår". Denna ser helt annorlunda ut i bibel 2000 än den som används i kyrkan normalt. Hur kan detta förekomma om bibeln är en "urtext"?

Med vänliga hälsningar
Anders

Svar

Hej
Du skrev:
- jag vet med största sannolikhet att bibeln som finns idag inte är på något sätt lik "urbibeln". Den första bibeln skrevs självklart inte på Svenska eller Engelska utan ev. på Latin eller på Hebreiska eller kanske rent av på Arabiska.
Den skrevs på hebreiska. Arabiska språket existerade inte på den tiden i de områden där Bibelns skrevs. Arabiskan kommer från den arabiska halvön, nuvarande Saudiarabien och talades av vissa nomadstammar där under Muhammeds tid 600 e.Kr. Jag vet inte om språket i huvudtaget existerade då de första bibelorden nedtecknades vilket torde vara omkring 1200 f.Kr. i Sinai-öknen då Mose skrev tio Guds bud på stentavlorna.

Då cirkulerade många bibelberättelser i muntlig form redan. De första verkliga böckerna nedtecknades inte förrän omkring 1000 f.Kr. Det var under den tid då Israel blivit ett kungarike med en administration och med templet i Jerusalem där det fanns laglärda, präster och skriftlärda som började sammanställa de muntliga traditionerna. Dessa första bibeltexter kopierades sedan genom århundradena med stor noggrannhet. även de muntliga traditionerna bevarades mycket exakt. Judarna hade nämligen utvecklat ett mnemotekiskt system, alltså ,mycket raffinerade metoder för att komma ihåg långa texter utantill. Dessa traderades från generation till generation. I denna process tror judar och kristna att Gud samverkade med gudomlig inspiration vilket innebär att Gud gjorde så att det han ville skulle bevaras och sedan skrivas ned var det som skrevs ned, varken mer eller mindre: allt det han ville ha sagt och inget mer och dessutom utan fel.

Det är därför vi säger att det är Guds Ord.

Har du hört talas om Qumran? Där fanns gamla handskrifter som nu finns på museum. De är omkring 2000 år gamla.

Se:
Qumran http://www.bibelsajten.nu/atillo/qumran.htm

Markusfragmentet i Qumran   Av Anders Brogren http://home.swipnet.se/~w-45041/QUMRAN.htm

Qumran Teologiska institutionen Uppsala http://info.uu.se/foguide.nsf/sidor/RF1.html

Du skrev:
- Att det då har trillat bort en del i översättningen, eller att det också har tillkommit en del är för mig inte helt omöjligt. En annan sak som i modern tid också har ändrat bibeln är vår nya bibel, Bibel 2000. Här kan man se skillnader mellan en tidigare utgåva av bibeln på Svenska och Bibel 2000.
Det finns många exempel på hur översättningar till moderna språk på olika sätt är tolkningar snarare än översättningar. Man vill t.ex. göra språket begripligt för dagens människor. Men ibland förloras på det viset mycket av den ursprungliga betydelsen. Detta gäller Bibel 2000 anser jag.

Du skrev:
- detta inte redan då stämde överens med verkligheten
De muntliga traditionerna och de texter som skrevs ned innehöll säkert förändringar vad beträffande överensstämmelsen med "verkligheten". Detta är allmänt känt bland Bibelforskare. Men Bibeltexterna är inte skrivna främst för att vara verklighetsreportage utan för att berätta om hur Gud ingripit och varit närvarande i det israeliska folkets historia. Detta är en osynlig andlig verklighet som inte alltid beskrivs adekvat med verklighetsreportage som vi moderna människor är vana vid. Ofta tas t.ex. i Bibeltexterna en symbolisk innebörd fram i det historiska skeendet. När den Bibliska författaren skriver med den intentionen kan han låta rent konkreta händelser och fakta förändras för att bättre illustrera denna andliga närvaro. Den sanning som texten då vill förmedla är då inte först och främst den historiska utan den teologiska, dvs. att Gud ingripit vid vissa tillfällen.

Fler länkar om detta ämne:

Vad menas med grundtexten?  http://www.biblicum.org/kalle/arkiv/19823304.HTM
Encyclopedia of Bible Difficulties  http://www.biblicum.org/kalle/arkiv/19825519.HTM
BIBELN OCH DESS KRITIKER  http://www.biblicum.org/kalle/arkiv/19757702.HTM
Bibelkritiken bakom NT 81  http://www.biblicum.org/kalle/arkiv/19841102.HTM
Sökmotor tillsamtliga nummer av tidskriften Biblicum.  http://www.biblicum.org/text/index.htm
Bible texts, translations and related texts  http://www.hivolda.no/asf/kkf/biblia01.html#textual
Textual Criticism Articles  http://journalofbiblicalstudies.org/Links/methodology.htm
"The main focus of the web is on the process used to study the ancient manuscripts upon which the New Testament is based.  http://www.stg.brown.edu/projects/mss/overview.html
Topics include: Fonts ; Linguistics ; Organizations ; Mailing Lists ; Archaeology ; Methodology ; Biblical Studies ; Publications ; Online Texts ; Humanities.  http://journalofbiblicalstudies.org/Resources.htm

The Divine Inspiration of the Bible  http://www.ccel.org/p/pink/inspiration/inspiration.html

Catholic Encyclopedia I Inspiration of the Bible  http://www.newadvent.org/cathen/08045a.htm

Inspiration of the Bible Catholic Biblical Apologetics, http://www.catholicapologetics.org/ap030900.htm

This document contains a dossier of passages from the Church Fathers  illustrating the authority of Scripture.  http://www.cin.org/users/jgallegos/script.htm

The Fathers affirmed the inspiration and divine origin of Sacred Scripture  http://www.cin.org/users/jgallegos/inspired.htm

This document contains passages from the Church Fathers illustrating the belief in the inerrancy of Scripture.  According to the Fathers Scripture is free from all error.  http://www.cin.org/users/jgallegos/noerror.htm

This document contains an extensive dossier of passages from the Church Fathers illustrating the coordinate and normative authority of Tradition http://www.cin.org/users/jgallegos/trad.htm

Team fråga prästen!
HEMUPP