Romarbrevet i 14:14

(2002-07-30)

Fråga


Jag önskar en närmare förklaring på det som står i Romarbrevet i 14:14 som säger "I min tro på herren Jesue vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som betrakter det som orent, för honom är det orent".

Jag undrar också om orent=synd.
TACK!b mvh/Ara

Svar

Hej Ara!
Det övergripande ämnet i kap 14 är, som Bibeln 2000 skriver som rubrik: "Döm inte din broder".

På det anförda stället talar Paulus om ätandet av kött från hedniska offer. Paulus själv vet, att hedniska offer betyder ingenting, och att kristna därför mycket väl kunde äta av offerköttet, men "för de svagas skull" ville han hellre avstå än att ge anstöt. - En mycket tänkvärd princip som även i våra dagar kunde förhindra många också inomkyrkliga slitningar.

Med "orent" menas här alltså liturgiskt orent enligt judiska uppfattningar.

Team fråga prästen!