Sist i Bibeln.

(2002-07-30)

Fråga

Sist i Bibeln.
Jag har läst sista stycket i Bibeln som handlar om domedagen osv. Det var det där djuret i himlen, där det också fanns någon sorts konstiga varelser och sen Gud framför dem. (Läste det på finska så kan inte deras namn på svenska). Och jag undrar vad man menar med allt det där, om odjuret som kom från havet som hade ord i sitt huvud, änglarna som blåser i dom där sakerna och saker börjar hända, sen ängeln som hade ett svärd i sin mun och sånt.
Och det stod också att satan kastades från himlen till jorden och fängslades och att han blir fri om tusen år, när är dom 1000 år över? mvh/Keke

Svar

Uppenbarelseboken ansluter i sin stil till den judiska apokalyptiska traditionen. Det innebär i korthet, att Johannes i fantastiska bilder talar om världens ände och den kommande härligheten. Kapitel 20 handlar om den slutliga striden mellan gott = Gud och ont = Satan, där den senare binds för 1000 ar och senare kastas i en sjö av eld och svavel tillsammans med alla onda på jorden. I fortsättningen talar Johannes om en ny himmel och en ny jord i likaledes fantastiska bilder. Hur skall man första allt detta?

Tolkningen i detalj är inte alls lätt, ibland omöjlig. Fackexegeter kan naturligtvis säga mer, men kärnan är ända budskapet om Jesu Kristi totala seger och om en bättre värld för alla människor som följer honom. Vill du första mer om enstaka ställen, bör du nog först läsa nagot om en allmän introduktion om denna bok. Ma Anden leda dig!

Team fråga prästen!