Bibeltolkning - Uppenbarelseboken


2000-03-07

Fråga

Hej
Internet är ett fenomen i vår tid. Finns det något ställe i uppenbarelse boken som beskriver IT samhället? Internet bjuder på mycket intressant info men också mycket skräp, spridning av osunda ideologier bl.a. Nazism. "Mental förorening" skulle jag kunna kalla det. Vilsna ungdomar är en målgrupp för sådana villoläror på nätet.

Var i uppenbarelseboken beskrivs Hitler "Antikrist" som härjade på jorden?
MVH Ulla

Svar:

Jag tror inte man kan läsa Uppenbarelseboken på det viset att man kan hitta exakta historiska personer och händelser från vår tid profeterade om där.

Profetiorna i Bibeln handlar om Kristus. Uppenbarelseboken är en profetisk bok i den meningen också. Därför talar den om Kristi ankomst, Guds rike, frälsning, avfall och dom.

Den säger samma sak som evangelierna fast med andra språkliga medel; den apokalyptiska symboliken. Där finns därför inte något nytt i förhållande till evangelierna. Jesus hade redan sagt allt det som Upp. talar om.

Men man kan med fördel använda Uppenbarelseboken för att tolka och förstå fenomenen i vår samtid, liksom det har gått att använda den i alla tider för att tolka det historiska skeendet. Symbolerna kan på det viset få en ny eller fördjupad innebörd sedda i ljuset av historiska händelser. Och visst skulle det gå att hitta ställen i Uppenbarelseboken som kan användas för att förstå Nazismen eller IT-samhället.

Team fråga prästen!