Att se Gud 2

(2002-07-23)

Fråga

Vi katoliker tror på att Gud är en energi, ande en kraft som ingen kan se.
Som det står i 2 Mos 33:20 "Han fortsatte: "Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva."
Men i kap 2 Mos 24:11 Han lyfte inte sin hand mot de främsta i Israel. De skådade Gud, och de åt och drack.
Och Detta är fotnoten till 2 Mose 24:11 "Han lyfte inte sin hand Enligt gammaltestamentlig tro måste den som ser Gud dö; se t.ex. 33:20; Dom 13:22. Israels ledare såg Gud men drabbades trots detta inte av något straff."
Rent textmässigt så har vi en motsägelse i bibeln men jag har undrat om det inte kan vara ett fel av författaren till 2 Moseboken. Vi människor tänker ofta i bilder att när Mose talade med Herren så måste det ha varit som två människor talar med varandra.
Men även i Domarboken står det saker om att man har sett Gud och har överlevt. Dom kap 6:22 och 13:22.
Men i Hesekiel så beskrivs Gud mycket annorlunda t.ex. Halv människa och halv eld , liknande människa.
Om jag har fått det rätt så har Gud aldrig visat sitt rätta ansikte ( Sanna form) utan valt att visa i människor liknande form för oss människor.
Det skulle kunna förklara 2 Mos 24;11 men framför allt Dom 6:22
Med andra ord så har Gud sänt ut änglar liknande människor för att profetera och undervissa samt tala med människor om Guds lag och hans vilja att hjälpa oss syndfulla människor för att då klarar vi av mötet med änglar men inte med Gud.
Och deras ansikten kan vi se och då har skribenten ( författaren kanske trott att det är Gud )
Där av skrivit så i bibeln. Människan vill alltid tala i bildform där av har felet kommit fram i 2 Moseboken.
Förklaring ( Alternativ ) 2
Eller att Gud själv har talat med Israel som i 2 Mos 24 men då använt sig av en människo-lik kropp som man talas om i Hesekiel ( Kap 2 vers 25 – 28 men speciellt vers 26) för att skydda de 70 äldsta av Israel och det hela skull plötslig ha en hel passande förklaring. Där av så kommer motsägelsen plötslig vara helt korrekt.
(Min favorit förklaring till problemet)

Kan det vara någorlunda bra förklaring eller?
Jag fick inte så mycket hjälp av Katolska Kyrkans Katekes men men. Men Jag undra Vad Kyrkan Tror om detta!? Frågan måste ha kommit till ytan tidigare av andra än jag eller ?
MVH Peter

Svar

Att tolka Gamla Testamentet kräver i än högre grad än Nya Testamentet att se enskilda ställen på bakgrund av hela testamentet. Frågan om Guds uppenbarelser i GT är rätt komplicerad. De s.k. teofanier har olika former. Gud som ren ande kan inte ses, med mänskliga ögon. Först i Jesus Kristus blir Gud synlig i mänsklig gestalt.

Medveten om detta skulle man inte pressa texten i GT. "att se Gud" kan mycket väl betyda "att förnimma hans närvaro och hans avsikter". Att förstå enskilda ställen, kräver nog grundlig kännedom av GT:s bakgrund och historia som också en översikt över seriösa exegeters uppfattningar inte enbart om det beträffande stället, utan också om liknande.

Skall då icke-fackexegeter överhuvudtaget inte tolka bibeltexter på egen hand? - Anden verkar i alla människor. Men man borde dock vara klok nog att gå vidare och se, vad mer kunniga säger om stället. De för vårt eviga väl viktiga frågorna besvaras tydligt och klart (gäller framförallt NT), många andra frågor som vi gärna skulle veta mer om, får vi vänta med tills vi står inför Herren som är själv alla frågors svar.

Team fråga prästen!