Frågor om katolska kyrkans syn på apokryferna och sakramenten

(2002-12-18)

Frågor

Hej,
Jag tänkte eftersom du är över 70 år så har du ju lite erfarenhet av Bibeln. Och har säkert läst den flera gånger.
Har du aldrig själv ifrågasatt apokryfernas pålitlighet.. till skillnad från resten av Bibeln.
Sakramenten.. var någonstans i Bibeln hittar du dem, där det står att man måste genomföra alla för att bli frälst (=räddad, komma till himlen)
Var det inte så att den ena tjyven som hängde på korset bredvid Jesus, trodde, och Jesus sa att han skulle vara med Honom i paradiset. Vilka sakrament hade han geomgått? (Lukas 23:43)
Jag är själv troende, i hjärtat. Och jag står för vartenda ord som står i Bibeln.
Men jag har aldrig läst om sakrament, bikt, eller att Maria skulle vara oskuld. (Matteus 12:46, Jesus bröder..)
Hon var ett helgon, precis som alla andra som tror på Jesu död och uppståndelse är. Men för den skull så kan man inte be till henne eller någon annan av helgonen.
Det står i Biblen att nu är vi alla troende präster.. (Präst= brobyggare mellan Gud och Människor, 1Pertus 2:5, 1Petrus 2:9)
Vi kan gå direkt in i det aldra heligaste och be till Gud. För förlåten är remnad mitt i tu och Jesus har betalat priset för vår synd en gång för alla!
(Hebrebrevet 10:19, Matteus 27:51, Markus 15:38, Luk 23:45, Hebrebrevet 6:19, Hebrebrevet 10:20)
Nu vet ju jag inte så himla mycket om Katolisismen.. men än det jag läst mig till. Men jag känner till Bibeln och min tro väldigt väl.
Jag är rätt så nyfiken på vad du har för svar.
MVH // Marie

Svar

Beträffande apokryferna litar jag till hela kyrkans bedömning. Man uteslöt dessa texter från Bibeln, därför att man inte fann Jesu Kristi förkunnelse i dem. En del av texterna är så löjliga, att de faller på sin egen orimlighet, andra är mycket väl tänkvärda, också för kristna. Läs gärna, men sök inte Guds ord i dem.

I katolsk teologi är läran om sakramenten ett stort ämne: deras begrepp, historik, pastoral m.m. Jag skall dock fatta mig kort och ge endast några grundlinjer.

Begreppet: Ett sakrament är ett synligt tecken under vilket Gud är närvarande med sin kraft. Ex: Det synliga tecknet för dopet är vatten och orden "Jag döper dig i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn". Guds kraft gör den som döps till kristen och befriar/frälsar honom/henne från ursyndens följder.

I katolska - och ortodoxa - kyrkan räknar vi sju sakrament:

1. Dopet är det första sakramentet som grundlägger det kristna livet. Oftast meddelas sakramentet till småbarn, men endast om det finns vuxna som vill leda barnet in i dess kristna liv.

2.Bekräftelsen/konfirmationen bekräftar det kristna livet när man blir vuxen (minst 15 år).

3.Altarets sakrament/euvkaristin/mässan/nattvarden ger näring till det kristna livet med Jesu kropp under brödets och Jesu blod under vinets gestalt.

4.Försoningens sakrament/bikten försonar människan med Gud när det kristna livet har skadats/dödats.

5.äktenskapet är en bestämt form av ett kristet liv.

6.Prästvigningen är en annan form, som får del av Jesu Kristi nåd till medmänniskornas tjänst.

7.De sjukas smörjelse ger kraft åt den sjuke att avsluta sitt jordeliv som god kristen.

(/ = alternativa beteckningar)

Alla sakrament förmedlar Guds kraft, men de är inga automater. Människan måste genom sin tro bereda sig. Olika tider har haft olika praxis. Idag tar de flesta som besöker en mässa också emot kommunionen/nattvarden. Under medeltiden gjorde man de mer sällan. I stället gick man oftare till bikt än vad man gör idag. Vad gäller sakramenten har de ortodoxa kyrkorna samma antal och liknande praxis som den katolska kyrkan.

Några av sakramenten följer direkt ur Kristi uppdrag. Dopet: Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20 och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:18 f)

Eukaristin: Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: "Ta detta, det är min kropp." 23 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. 24 Han sade: "Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. (Mark 14: 22-24, pp)

Bikten: Sedan andades han på dem och sade: "Ta emot helig ande. 23 Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden." (Joh 20:22f)

De andra sakramenten har mindre tydliga belägg i Bibelns text, men i kyrkans levande tradition (= det som alla alltid har trott/praktiserat). Bibeln själv har ju framgått ur kyrkans levande tro. Jesus hade inte någon Bibel.

Vad gäller den ångerfulle brottslingen som korsfästes med Jesus behövde han inte "genomgå något sakrament". Han hade ju Kristus själv. Kristus har lovat att vara närvarande under sakramentens gestalt, men han har inte bundit sig att endast där vara närvarande.Han har tusen andra vägar.

Team fråga prästen!