Babylon

(2003-04-16)

Fråga

Hej
Det verkar som om många tror att "Babylon" i uppenebarelse- boken skulle vara = katolska kyrkan (eller alla kyrkor).
Låt oss be och hoppas att detta inte är sant !

Svar


"Babylon" i Nya Testamentets Uppenbarelserboken tolkas som Rom, den dåtida världsmakten med alla sina goda och framförallt avvigsidor. Skall vi överföra tolkningen till vår tid, kunde vi säga, "Babylon" står för den genommaterialiserade livvstilen i den rika och mäktiga delen av världen.
Det verkar så, att "Babylon" skiftar färg men inte innehållet.

Team fråga prästen!