Hur ska man leva efter bibelns lagar då de krockar
med samhällets-tex jämställdhetsfrågor?

(2003-05-08)

Fråga

Jag skulle vilja veta hur man skall förhålla sig till bibeln och dess lagar idag. Eftersom bibeln i olika delar har olika uppfattningar om saker, jag tänker tex på kvinnosyn mm, vilka lagar "står högst"? Hur ska man leva efter bibelns lagar då de krockar med samhällets-tex jämställdhetsfrågor?
/Julia

Svar


Bibeln är ingen katalog av lagar som står skrivna och inte kan ändras. Bäst förstår man, om man vet hur den kom till.

Bibeln och i synnerhet Gamla Testamentet är skrivet av orientaler i en orientalisk miljö. Det har givetvis satt sin prägel på utformningen. Den text som föreligger oss måste alltså tolkas, dvs. låsas upp för oss och överföras till vårt sätt att tänka och förstå. Dettta är just exegetikens uppgift och där har man kommit ganska långt inte minst med stöd av de häpnadsväckande utgrävningarna man gjort de senaste hundra åren.
Orientalen använder många bilder som ändå framför någon sanning. T.o.m. vi nyktra nordbor gör ibland så. Ett litet exempel: Hur ofta säger vi inte "Solen gick upp kl. .." Alla vet vi att solen inte alls går upp, utan att jordrationen ger oss intrycket att solen går upp. På liknande sätt med Bibelns många bilder.

Var gränsen mellan bild och innehåll går, mäste flitigt studium av exegetiken avgöra. Nu är det väl inte nödvändigt, att var och en först läser många terminer exegetik för att ta till sig Bibelns sanningar. Men i det mån frågor kommer upp borde man söka svar.
Nya Testamentet var från början inte alls en skriven bok, utan en mundlig berättelse av det Jesus Kristus gjorde och sade. Först så småningom nedtecknade man enskilda scener, samlade dem, bytte dem med varandra och redigerade dem någorlunda i en tidsföljd. Det märks fortfarande tydligt att Bibeln är ett lapptäcke av olika berättelser och ingen bok skriven från pärm till pärm. Den är alltså framvuxen ur Jesu och hans efterföljares levande tro. Samma levande tro av dagens kristna skall tolka bibelns bokstav också idag.
Jesus Kristus själv har givit uppdrag och fullmakt till dagens biskopar med påven som överhuvudet i efterföljd av apostlarna och Petrus. Det menar katolsk tro med apostolisk succession och läroämbete.

Du nämnar jämställdhet och kvinnosyn. De ställen som oftast används för att trycka ner kvinnorna är 1 Mosebokens beskrivning om hennes skapelse ("ur mannens revben" och som den andra mänskliga varelsen, kap 2) och syndafallet (Eva faller först, kap 3) samt Paulus' anvisningar om kvinnans roll i kyrkan (1 Korintierbrev kap 11, Efesierbrev 5, Kolosserbrev 3).

En uttömmande tolkning kan jag inte ge här, men något perspektiv kan det väl bli. Människans skapelse berättas i två versioner i 1 Mos kap 1 och 2). Den första säger enbart att "Gud skapade människan till man och kvinna skapade han dem". Den andra berättar i en plastisk orientalisk bild att kvinnan verkligen är av samma kött och blod som mannen i motsats till alla djur som inte duger som mannens ledsagare. Både mannen och kvinnan är skapade till "Guds avbild" och därmed jämbördiga. Paulus' ord om kvinnans underordning i kyrkan och familjen återspeglar tidsandan. Kvinnan hade inget anseende i offentligheten dåförtiden. Hon uppfattades - och delvis fortfaranade uppfattas - som mannens egendom. Att sprida Jesu evangelium var helt omöjligt för kvinnor på den tiden. även kvinnans roll i familjen är tidspräglad. Det är dock anmärkningsvärt att Paulus uppmanar männen att akta sina hustrur, även om andra av hans anvisningar är överspelade av tidens utveckling. Man kan mycket väl hävda i motsats till allmän modern uppfattning att först genom kristendomen förändrades synen på kvinnan så småningom till det bättre.

Läs gärna Elisabeth Fiorenza-Schüssler: Hon får inte glömmas - In Memory of Her (Maria Magdalena). Boken finns i www.katolskbokhandel.com

Team fråga prästen!