Tomasevangeliet

(2003-05-20)

Fråga

Jag har läst en tidigare fråga på den här sidan som handlade om Thomasevangeliet där ni skriver att delar av Tomasevangeliet troligen är skrivet av en lärjunge till Mani vid namn Tomas, och att evangeliet även fått sitt namn p.g.a. det.

Jag har bara läst lite om Thomasevangeliet och hela tiden trott att det fått sitt namn efter Jesus lärjunge Thomas som även sägs vara dess författare.

Största delen av Thomasevangeliet ska ju vara av gnostiskt ursprung från ca 150 e.Kr och som hittades i egypten runt 1950, och vissa delar från grekiska fragment redan kända sedan tidigare. Jag skulle vara tacksam om ni kunde hjälpa mig att förstå lite av det här virrvarret!

är själv kristen och väldigt skeptisk till Thomasevangeliet men det skulle ändå vara intressant att veta dess ursprung och varför det fått sitt namn "Thomasevangeliet".
Tacksam för svar.
M.v.h. Josef

Svar


Det finns ett 50-tal kända apokryfiska evangelierna. Inget av dem godkänns av katolska kyrkan. Ett evangelium om Jesu barndom - också kallat Thomasevangelium, berättar en hel del fantastiska spektakel, förmodligen inspirerat av orientaliska legender. Ett annat Thomasevangelium härstammar från 300-talet med förebilder från det andra århundradets slut. Ett ytterligare Thomasevangelium tillbakavisas av Kyrillos som förfalskning. Dessutom förekommer en Thomasbok som härstammar från gnostiska kretsar.

Som du ser finns åtskilliga "Thomasevangelier". Inte bara du blir förvirrad. Jag råder att låter dem vara om du inte allvarligt vill befatta dig med textforskning. Då måste du väpna dig med en hel del tålamod.

Team fråga prästen!