Thomasevengeliet m.fl.

(2003-06-26)

Fråga

Jag har läst utdrag ur Thomas- och Mariaevengelierna samt Pistis Sofia.
Vad är det för böcker, räknas de till Bibeln? Går de att få tag på i sin helhet?
Finns det någon som kan hjälpa mig?
Hur kommer det sig att Thomasevangeliet förkastas av kyrkan, när han dessutom är en person som levde med Jesus och där hans budskap finns bevarat. Närmare Jesus borde man ju inte kunna komma på detta plan. Och jag kan förtydliga: Han menade att man inte behövde ha en kyrka mellan sig och Gud. Alltså är/var han ett hot mot kyrkan som maktfaktor, vilket ju av naturliga skäl inte gillas.

Svar


Du drar nog slutsatser från felaktiga premisser.

Det finns flera Thomasevangelier. Ett handlar om Jesu barndom och berättar en hel del fantastiska spektakel, förmodligen inspirerat av orientaliska legender. Ett annat Thomasevangelium härstammar från 300-talet med förebilder från det andra århundradets slut. Ett ytterligare Thomasevangelium tillbakavisas av Kyrillos som förfalskning. Dessutom förekommer en Thomasbok som härstammar från gnostiska kretsar och ytterligare texter som felaktigt tillskrivs aposteln Thomas.

Alla dessa skrifter dyker upp under perioden för Nya Testamentets framväxt. Man samlade spridda skrifter, prövade dem, infogade dem i kanonförteckningen eller förkastade dem som alla de ovan nämnda. Aposteln Thomas har inte skrivit något evangelium som vi känner.

Team fråga prästen!
HEM UPP

Fråga prästen    KATOLIK.nu