Felöversättning ?? Vers 1 kor 11:23

(2005-10-10)

Fråga

Hej fader, jag är fast i detta dilemma. Enligt en riktigt översättning som många menar är att ordet förådd är felöversatt i versen 1 kor 11:23.. Ordet paredideto på grekiska sägs betyda överlämnades och inte föråddas. Hoppas ni kan besvara detta till mig. Och sedan varför i 1 kor 1:17 där paulus menar jag är inte sänd för att döpa..
/ Fridens Robert.

Svar


Angående översättning av 1 Kor 11:23 litar jag på Bibel 2000' översättare. Dessutom är ju resultatet detsamma: Jesus föråddes eller överlämnades i fiendernas händer.

1 Kor 1:17 Paulus skulle inte vinna kristna enbart genom dopets tecken, utan genom korsets samtliga budskap. Därigenom skulle det klargöras, vad dopet leder till.

Team fråga prästen!