Bibeltolkning - Kan man vara kristen?


2000-04-14

Fråga

Jag läste följande på en site:
"Vad ni kommer att läsa är Bibelord som inte riktigt följs. Så varför Kristendom om man inte får följa Bibeln? Läs De Som Står Noga troende eller inte. Du kanske får en ny syn på saker.

"Människa! Allt vad du tycker om är djävulens vilja, och allt du avskyr är Guds vilja!" (Bibeln)

"Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som inte lyssnar till sina föräldrars ord, och som, fastän de tuktar honom, ändå inte hör på dem, så skall han tas till stadens port. Där skall folket i staden stena honom till döds" (Bibeln, 5 mos 21:18)

"Om en man har tagit sig en hustru, och när han ligger hos henne ej finner tecken på att hon är jungfru, skall man föra ut flickan utanför dörren till hennes faders hus, och männen i staden skall stena henne till döds" (Bibeln, 5 mos 22:13-21)

"Witches! Thau shalt not let them live!" (Bibeln, 2 mos 22:18)

"Den som slår sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden" (Bibeln, 2 mos 21:15)

"Den som uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden" (Bibeln, 2 mos 21:17)

"Om en oxe stångar någon till döds, man eller kvinna, så ska oxen stenas" (Bibeln, 2 mos 21:28)

"Den som offrar åt andra gudar än åt Herren ensam, han skall tillspilloges" (dödas) (Bibeln, 2 mos 22:20)

"Den förstfödde bland dina söner skall du ge åt mig" (offra) (Bibeln, 2 mos 22:29)

"Om två män träter med varandra, och den enes hustru kommer för att hjälpa sin man mot den andre, när denne slår honom, och hon därvid räcker ut sin hand och fattar i hans blygd så skall du hugga av henne handen utan att visa nåd" (5 mos 25:11)

"Ingen som är kastrerad, skall komma in i Herrens församling. Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam skall komma in i Herrens församling. Inte ens den som i tionde led är avkomling av en sådan skall komma in i Herrens församling" (5 mos 23:23)

"Ingen kvinna må någonsin predika Guds ord" (Bibeln) (hur kan en del kristna försvara kvinnopräster???)

"Djävulen är denna världens härskare" (Joh 12:31 mfl platser), men: "Ljuset lyser i mörkret, men inte tvärtom" (andra platser) Slutsats: ???

"Gud skapade allt, enl. Bibeln. Men vem skapade djävulen? Och vem skapade Gud" (Glenn Johansson Författaren Av Denna Text!) Kunskap är ont, enl. Bibeln. Adam och Eva skulle inte äta av kunskapens träd. Varför? Jo, då fick de kunskapen om att Gud inte fanns.

"Oavsett hur god Gud är, så blir han inte sann" (Glenn Johansson Författaren Av Denna Text!)

"Jorden skapades för 6000 år sedan" (Bibeln)"

Stämmer detta? För jag oroar mig för att det stämmer och jag vill bli frälst från mina synder men hur?

Svar:

Det är mycket av det som står här som är falskt.
T.ex.:"Människa! Allt vad du tycker om djävulens vilja, och allt du avskyr Guds vilja!" (Bibeln)
Detta står inte i Bibeln.

"Gud skapade allt, enl. Bibeln. Men vem skapade djävulen?
Gud skapade inte djävulen utan änglarna. De sattes sedan på prov och vissa valde att inte lyda Gud utan istället gå emot hans plan. Lucifer gjorde det och blev djävulen = "den som kastar omkring sig" på grekiska. Det menas att han kastar onda ord, lögner, anklagelser skamliga förslag etc.

Och vem skapade Gud"
Det ligger i själva gudsbegreppet att Gud är oskapad, orsak till sin egen existens från all evighet. Om Gud vore skapad skulle han inte vara Gud.

Kunskap är ont, enl. Bibeln. Adam och Eva skulle inte äta av kunskapens träd. Varför? Jo, då fick de kunskapen om att Gud inte fanns.
Kunskap är gott enligt Bibeln. Det handlar om att tolka texten rätt: Kunskapen på gott och ont som människan inte fick ta från trädet betyder att människan inte skall göra anspråk på att få kunskap om allt som Gud har kunskap om allt för människan är begränsad och måste underkasta sig Gud för att få kunskap om många saker eftersom de är andliga eller inte tillgängliga för hennes intelligens utan en direkt uppenbarelse från Gud, dvs att han talar om för människan något om sitt eget väsen t.ex. eller vad meningen med människans liv är.

"Jorden skapades för 6000 år sedan" (Bibeln)
Detta stämmer inte om man följer det modern bibelvetenskap säger om numrens och siffrornas innebörd i Bibeln och hur de skall tolkas.

Jag vill bli frälst från mina synder men hur?
Jesus är vår frälsare. Be honom så skall han svara dig.

"Vad ni kommer att läsa är Bibelord som inte riktigt följs. Så varför Kristendom om man in får följa Bibeln? "
De bibelställen som han citerar från Gamla Testamentet är från Mose lag. Jesus och Paulus sätt att tolka Mose lag är det sätt vi kristna måste tolka den. Det betyder att Mose lag inte längre skall tolkas som man gjorde på Gamla Testamentets tid, alltså bokstavligt utan som en förberedelse på den fulla uppenbarelsen i Kristus. Det betyder att Mose lag är ofullkomlig och att den behöver ges sin fulla och sanna mening av Jesus Kristus. Hela bergspredikan i Matteusevangeliet 5-7 är det bästa exemplet på detta. Jesus säger att han "har kommit för att uppfylla lagen" (5:17). Och att även om "inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen skall förgå" (5:18 så måste de kristnas "rättfärdighet överträffa de skriftlärdas och fariséernas" för att de skall "komma in i himmelriket" (5:20). Detta beror på att "lagen skall förgå när himmel och jord har förgått och allt har skett" (5:18). Det sker när Kristus kommer åter i sin härlighet vid sin andra ankomst för att sammanfatta allt i sig själv (Ef. 1:10; Kol.1:20 då han skall förvandla hela skapelsen och göra en "ny himmel och en ny jord" "där rättfärdigheten bor" och där inget orent och ont finns (2 Pet 3:13;Upp.21:1. 27). Då behövs nämligen ingen lag mer för lagens uppgift är att fungera som en "pedagog"(Gal. 3:24) som leder fram till slutmålet d.v.s. Guds rike. Pedagogos på grekiska betyder den som ledsagar ett barn på vägen (paidos = barn; agogein = vägleda).
I NT 81 har man översatt med övervakare, förmodligen för att man har ansett att pedagog inte är ett svenskt ord och för att det inte finns ett svenskt ord som översätter det grekiska ordet. Man skulle behöva använda flera ord för att ge det sin rätta betydelse som jag gjorde: "den som ledsagar ett barn på vägen", och det skulle bli för omständigt. Enligt Paulus i Galaterbrevet 3:25 behöver vi inte längre lagen när vi har tron på Kristus. Alltså är det redan före Kristus skall komma den andra gången. Förklaringen är att genom tron på honom har vi redan Guds rike här och nu; det är inom oss (Matt 12:28; Luk 11:20; 17:21). För Paulus betyder det att lagen måste få en ny mening genom tron på Kristus. Lagen höll alla "under uppsikt tills tron på Kristus skulle uppenbaras" (3:23). Lagen ger inte Guds rike om man följer den. Den bevisar bara om vår synd genom att vi när vi försöker följa den upptäcker att vi inte kan det. (3:19-22). Det är nämligen omöjligt för människan att bli rättfärdig genom sin egen ansträngning (3:10-14). Det är bara genom nåden genom Kristi kors (hans död och uppståndelse för oss) som vi kan det(2:16).

Allt detta betyder att eftersom inte en bokstav skall förgå av lagen förrän Kristus kommer tillbaka så måste lagen tolkas på ett nytt sätt som jag sa i början. Jesus sätt i bergspredikan är alltså vägledande. Ett bra exempel är hur han tolkar budet om att inte dräpa och ger det en fullkomning så att det även gäller att inte dräpa ens med sina tankar, d.v.s. tänka med förakt eller hat på någon (5:21-22). Ett annat exempel är budet om äktenskapsbrott där han fullkomnar budet genom att låta det gälla även tankar av begär och åtrå (5:27-30).

Paulus visar å sin sida på hur den nya tolkningen leder till att det som hände i Gamla Testamentet får en symbolisk betydelse. I Första Korintierbrevet 10 är klippan som Mose slog på så att vatten kom ut under ökenvandringen Kristus (10:3). Och i samma text får molnet en andlig betydelse; dopet. I Gal. är de två kvinnorna Sara och Hagar de två förbunden enligt en "djupare innebörd" (Gal 4:21-30). Jesus tolkar ofta GT på det sättet. Han är den Gode Herden (Joh 10:1-19). Vattnet representerar Anden (Joh 4), mannat hans kött - nattvarden (Joh 6). Vinet står för frälsningens nåd i det nya livet i Kristus där Guds folk är Hans brud och relationen till Gud är en relation av äktenskaplig kärlek (Joh 2:1-12). Templet är Kristi kropp (Joh 2:13-21). Exemplen skulle kunna göras väldigt många. Att Paulus tolkar som han gör är för att han har lärt sig av Jesus sätt att tolka. All tolkning sker ju efter hur Jesus visar för han är Ordet som blev kött (Joh 1). Han är Guds själva Ord, alla Guds ord i GT har honom; Sonen som ursprung; "allt blev till genom honom" i synnerhet Gamla Testamentets händelser, profetior och lagar.
Han som skrev det du citerar har alltså inte förstått Bibeln. Det är nämligen inte meningen att de Kristna skall följa Gamla Testamentet såsom Judarna gör utan såsom Nya Testamentet visar.

Team fråga prästen