Variationer mellan översättningar

(2005-08-23)

Fråga

Jag har noterat att det finns vissa variationer beträffande Tobits och Judits bok mellan Vulgata (och översättningar som bygger på denna såsom Douay-Rheims) och nyare översättningar som New American Bible och Bibel 2000. Det är inte bara versindelningen som är helt annorlunda utan också själva texten, även om handlingen i stort är densamma.

Exempelvis börjar Tobits bok i nyare översättningar i jag-form och är betydligt utförligare. I företalet till Tobits bok i Bibel 2000 står det ju t om "Den nya översättningen utgår från en längre text än tidigare svenska översättningar." Så vitt jag vet är det bara Tobit och Judit av de deuterokanoniska skrifterna som detta gäller.

Om Vulgata är den officiella översättningen för Katolska Kyrkan, hur kommer det sig då att nyare översättningar utgår från andra versioner av grundtexten, med ganska stora variationer för att ändå sägas vara samma bok?
mvh Gustav

Svar


Först några fakta ett tänka på:

Alla översättningar - inte bara Bibelns - är också tolkningar. Det kommer man inte ifrån. Alla våra ord, också alla främmande språkens ord, har sin historia. De står i en bestämd miljö. Därför finns det redan inom ett och samma land skillnader i ordens betydelse, än mer i olika länder och kontinenter. Inget ord av ett språk motsvaras till fullo av ett ord i ett annat språk. Vill man alltså komma Bibelns innehåll så nära som möjligt, måste man gå till originalspråken: hebreiska, arameiska, grekiska. Utöver detta måste man söka att förstå den kulturmiljö, Bibelns texter är skrivna i. Allt detta gör bibelforskningens olika grenar.

Eftersom detta inskränker Bibelns spridning, är översättningar nödvändiga. Dessa måste förnyas då och då, eftersom språket förändras ständigt. Här ligger också svaren på frågan om samhällets, politikens, kulturens inflytande. De är ju faktorer i tidens miljö.

Arbetet med Bibelns text har utöver de stora samfundens gränser blivit så professionellt och sakligt, att både katoliker och protestanter kan använda texten utan betänkligheter. Tolkningen, speciellt av vissa ställen, är däremot en annan sak.

Vad gäller Gamla Testamentet föreligger större avikelser. De texter som rubriceras i Bibel 2000 som "Tillägg till GT" räknar katolikerna till GT:s kanoniska böcker. "Manasses bön" är ett tillägg till vissa handskrifter som inte räknas till GT:s kanon.

I Bibel 2000 finns en förteckning över svåra /oklara ställen:
"Textkritiska anmärkningar" Där redogör översättarna för olika textvarianter.

Katolska kyrkan i Sverige använder Bibeln 2000 även i liturgin. Den översattes under medverkan av flera katolska fackmän. En egen översättning är inte möjlig för oss och heller inte nödvändig.

Vill du ha en utförligare framställning, kan artikeln 'bibelöversättningar' i en större uppslagsbok och fackböcker vara till hjälp.

Team fråga prästen!