Bön


2000-05-19 (2000-05-24)

Fråga

Hej Daniel! Har tittat runt litet och blivit mer och mer förundrad över ert resonemang om bön till och tillbedjan. Du säger själv att det är avgudadyrkan att be till någon annan än Herren Jesus själv, men du sanktionerar tydligen att människor vänder sig till en saligförklarad fysisk person.
Detta får jag definitivt inte ihop! Eftersom jag vet att Gud lönar den som söker HONOM, så förstår jag inte alls de omvägar och irrvägar som jag av hela mitt hjärta tycker detta verkar vara. Jag inser att vår tro skiljer sig åt och jag skulle vara mycket intressant att höra din förklaring på detta. Mvh Gunnel

Svar

Hej Gunnel
Ja det är avgudadyrkan att tillbe andra än Gud. Men att be en god vän om förbön kan man ju göra, eller hur? Det är nämligen så vi betraktar helgonen; som goda vänner i himlen. Vi ser det så pga. av begreppet "de heligas gemenskap" som finns i den Nicensk-Konstantinopolitanska trosbekännelsen. Begreppet innebär att de som lever på jorden och de som lever i himlen utgör Kristi kyrka och att de har en gemenskap mellan sig som betyder att de kan kommunicera med varandra. Den kommunikation mellan oss som vi har här på jorden avbryts alltså inte om en av oss dör.

Ja det finns en del skillnader. Men de är inte så stora som man skulle kunna tro. Det hela bygger på vår syn på livet efter detta som skiljer sig lite från den protestantiska synen, tror jag. Vi tror nämligen att människan har en odödlig själ, som medan den väntar på kroppens uppståndelse vid Kristi sista återkomst, kan verka för Guds rike ifrån himmelen eller skärselden. De saliga hjälper oss alltså från himlen genom att de ber Gud för oss. Detta kan de alldeles utmärkt eftersom de skådar honom ansikte mot ansikte och eftersom de förmodligen kan "se" oss där uppifrån.

Detta är inte detsamma som att be till Gud. Det är alltså inte avgudadyrkan. Däremot skiljer det sig inte mycket från att be en nu levande kristen om förbön. Tänk dig att du har en mycket god vän, t.ex. din farmor, och att du ofta talar med henne om andliga ting och tron, samt att hon brukar be för dig och att ni brukar be tillsammans. Sedan antar vi att hon en dag dör. Då menar jag att du skulle kunna fortsätta att be henne be för dig. Det är t.ex. inte så att vi alltid blandar in helgonen när vi ber. Det förekommer bara ibland. Vi ber normalt sett till Fadern genom Sonen i den Helge Ande. Vi använder också Bibelns böner för att be.

Team fråga prästen!