Förbön

(2002-11-05)

Fråga

Hej,
Jag undrar hur det fungerar med förbön. Kan jag be min präst att be för en speciell grupp människor och i vilka samband görs förbön? är det bara i Högmässan? Vem väljer vilka som ska ges förbön till?
Med tack för svar.
Med vänlig hälsning Mats

Svar

Hej Mats!
Förbön har sin liturgiska plats i mässan efter den eventuella trosbekännelsen. Den kan också ske helt privat. I vissa församlingar ligger en bok ut i kyrkan, där man kan skriva sitt ämne. Ofta har någon/några i församlingen uppdrag att skriva förböner för församlingens söndagsgudstjänst. Då väljer man angelägna ämnen: i den egna församlingen, i stiftet, i världen, för sjuka och utslagna, mm. En annan sak är "att beställa en mässa". Då lämnar beställaren ett bidrag till mässans firande. Den celebrerande prästen kan då annonsera "mässintentionen" om beställaren så önskar, eller endast tyst be i beställarens intention. En sådan "mässintention" förtar aldrig Jesu Kristi intention för alla människor av alla tider.

Team fråga prästen
HEM UPP