Vår Fader

(2005-10-19)

Fråga

Vad jag förstår så har det varit en diskution angåede Fader vår i ny version när det gäller stycket inled oss inte i frestelse där det nu står utsätt oss inte för prövning för klara för mig vad nu inled oss inte i frestelse betyder Frestar Gud?
Att han prövar förstår - jag men skall han inte göra det ? Hör det inte ihop med mänskligt mognad att bli pröva?
mvh Peter

Svar


Katolska kyrkan i Sverige har inte börjat använda den nya lydelsen av 'Fader Vår', men kommer snart att göra det. Det finns visst motstånd till både den gamla och den nya versionen. Till det stället du hänvisar till: Gud frestar inte, men kan tillåta att vi frestas, såsom Jesus blev frestad. Själva frestelsen är en prövning, och du har nog rätt, menar jag, att prövning leder till mognad. Meningen med bönen är dock, att Gud inte överger oss i prövningen. Jag hade varit glad, om detta tydligare kommit till uttryck i översättningen även om det skulle gjort visst våld mot texten.

Team fråga prästen!