Menar Gud att var och en ska be själv eller måste man be tillsammans?

(2010-04-16)

Fråga

Hej

På många ställen i bibeln står det "ni" när Jesus talar till folket, men menar Gud då var och en eller måste man be tillsammans? Om det står "Bed och ni skall få" måste man då vara flera personer som ber eftersom det står "ni" eller räcker det med att en ensam människa ber själv till Gud?

Här är fler exempel:

"Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Och när ni står och ber, s förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser. Markus 11:24,25"

"Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Jakobsbrevet 4:8"

"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6,7"

Här antar jag ju att det står "ert" men menas "ditt". Eller har jag fel?

Svar

Genom 'fråga prästen' fick jag din e-post. Jag är Peter Fresnan, katolsk präst i Stockholm.

Det framgår av 'kontexten' runt omkring. Oftast menas alla människor eller judarna.

Att be, kan var och en göra enskilt och i grupp som t.ex vid gudstjänsten i kyrkan.

"Bed och ni skall få" och liknande Jesu ord, riktas till alla människor, varje enskilt som grupper.

Överhuvudtaget är kontakten med Gud inte formell 'ni' eller 'du'. Det viktiga är att tala med Gud och det kan endast en per tillfälle göra. När det är flera, kan de andra instämma i bönen.