Gudstjänstens olika moment


1999-09-04

Fråga:

Jag studerar religion på komvux. Vi har fått i uppgift att ta reda på hur enkatolsk gudstjänst går till.
Jag vill veta lite om:
-Gudstjänstens olika moment
-Vilka texter man läser
-Musikens funktion
-Vilken bild av Gud som ges i texter, predikan, psalmerna.

Svar:

-Gudstjänstens olika moment

Vi har ett par sidor som beskriver detta utförligt:
Den Heliga mässan http://www.katoliknu.se/html/sacr_mass_sw.html
Mässans struktur http://www.katoliknu.se/html/sacr_maessans_struktur.htm

-Vilka texter man läser

Man läser på söndagsmässorna först en text ur Gamla Testamentet, sedan en psalm från Psaltaren som gärna kan sjungas, därefter en episteltext från Nya Testamentet; alltså en text från något av breven t.ex. Paulus, Petrus eller Johannes brev eller någon annan text från Nya Testamentet som Apostlagärningarna eller Uppenbarelseboken. Till sist kommer Evangelietexten.

-Musikens funktion

Genom att sjunga menar vi att man kan be bättre. Musik och sång hjälper själen att höja sig upp till kontakten med Gud. De ger en känsla för det heliga, hjälper att tacka och glädja sig för det Gud ger. Att man sjunger tillsammans i harmoni hjälper att tro på enheten i Kristus och hans närvaro när man är samlade i hans namn.

-Vilken bild av Gud som ges i texter, predikan, psalmerna.

Vi försöker ge den bild som de olika bibeltexternas författare ville förmedla när de skrev texterna. Men Gamla Testamentets gudsbild måste kompletteras med den bild NyaTestament ger, för vi menar att Jesus kom för att uppenbara hela sanningen om Gud och att det som hade skrivits i GT var en förberedelse för det som Jesus skulle komma med,men aldrig den fulla sanningen. Därför läser vi alltid GT utifrån NT's ljus ochperspektiv. T.ex. säger Jesus att man skall älska sina fiender medan det i GT t.ex. står att man skall älska sina bröder men att man kan hata sina fiender (Jmf.Matt.5:43-44)

Team fråga prästen!