Vem kan bli en diakon

(2005-11-30)

Fråga

Jag undrar hur man blir en diakon? Kan en sådan vara gift? eller ha ett jobb å endå ställa upp i kyrkan? Hur går de till att bli en?
mvh/Daniel

Svar


Hur diakonerna som ämbetsbärare kom till i den kristna kyrkan, beskrivs i Apostlagärningarna som du säkert vet. Under århundradens gång blev denna befattning mer och mer ett genomgångsstadium på väg till prästämbetet. Så är det fortfarande, men sedan andra Vatikankonciliet har man åter reaktiverat diakonuppgiften som ett självständigt ämbete.

De s.k. ständiga diakoner har i allmänhet ett civilt yrke, kan vara gifta och hjälper prästen med förkunnelsen, undervisningen, i mässan och i meddelandet av sakramenten mm. En diakon kan högtidligen döpa, förrätta vigslar och begravningar, men inte fira mässan eller höra bikt.

Utbildningen sker i landet i form av en flerårig distanskurs med seminarier.

Detaljupplysning kan du få ifrån Katolska biskopsämbetet, box 4114, 102 62 Stockholm, tel 08-462 66 00, e-post sekretariat@katolskakyrkan.se

Team fråga prästen!