Döden, begravning

2000-05-22

Fråga:

Hej Hur går en katolsk begravning till?

Svar:

Hej Samma dag eller någon dag efter dödsfallet kan prästen eller diakonen besöka den avlidnes hem. Om den avlidne ligger där på "lit de parade" i sitt sovrum på sängen ber prästen tillsammans med de närvarande för den avlidnes själ och välsignar honom / henne. I vissa länder hålls likvaka i tre dagar i den avlidnes hem vid sängen. Släktingar, grannar och vänner kommer då och uttrycker sina kondoleanser till de närmast anhöriga. I Chile t.ex. tänder man en eld utanför huset och sitter runt den hela natten och ber, sjunger och samtalar. Hela grannskapet brukar då komma.

Här är ordningen för jordfästning i Katolska Kyrkan.Det som texten innehåller är själva jordfästningen.
http://www.katoliknu.se/html/artcl_begr.htm

Den föregås av själva mässan. Den finns på KATOLIK.nu:

Den heliga mässan http://www.katoliknu.se/html/sacr_mass_sw.html.

Man börjar i kyrkan eller i begravningskapellet. Kistan är där inne. Vi använder rökelse och vigvatten i början och i slutet av själva begravningsmässan. Vigvattnet skall påminna om dopet som renar från synden och ger föreningen med Kristi död och uppståndelse. Rökelsen symboliserar våra böner som stiger upp som en väldoftande rök upp till Guds tron i himmelen.

Se också följande: FAQ Fråga prästen om;
Vad symboliserar rökelsen?"http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/kat_kyrk4.htm#3b
.

Ibland vill de anhöriga att kistlocket är öppet under själva begravningsmässan. Då kan det hända att de går fram och tar på eller kysser den döde.

Vi firar mässa för den avlidnes själ för att vi tror att mässan är Kristi offer för oss människor och för vår frälsning från döden. Vi menar att vi genom Kristi död och uppståndelse får del av hans Ande som uppväckte honom till evigt liv och att detta mysterium blir närvarande i mässan. När vi firar mässan för en avliden tror vi att Kristi offer i den mässan blir verksamt just för den människans själ; till förlåtelse från synden och delaktighet i Kristi eget liv i himmelen. Man tar avsked av den döde i slutet av mässan eller vid graven. Då brukar anhöriga och vänner komma fram i tystnad och stanna upp vid kistan i tystnad. De rör ofta vid den. Ibland säger någon något eller ber en bön.

De närmaste brukar hjälpa till att bära kistan till graven.
Framme vid graven välsignar prästen (diakonen) graven med vigvatten och rökelse. Han ber då de böner som finns i:

Riten för jordfästning enligt Katolska Kyrkans ordninghttp://www.katoliknu.se/html/artcl_begr.htm

Efter att prästen (diakonen) har lagt tre skovlar jord på kistan kan de anhöriga och andra deltagarna komma fram och lägga en skovel de också. De anhöriga och övriga närvarande brukar ta ett sista avsked genom att lägga en blomma på kistan innan den sänkes ned. Man kan också kasta blommor i graven.

Team fråga prästen!