Återuppståndelse

(2003-05-30)

Fåga

Vad är det egentligen som återuppstår när människan är död?
Jesus sade: "Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen." (Joh. 5:28-29)

Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. (1 Kor. 15:37-38; 42-44)

Vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. (1 Tess. 4:13-14)

Svar

Det liv som vi kristna tror och väntar på och som de flesta människor anar, är "något helt nytt". "Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom" skriver Paulus i sitt första brev till korinthierna " (2:9). Våra sinnen kan inte fatta. Därför kan vi inte föreställa oss den kommande världen.

Det talas om "en ny himmel och en ny jord". Vi förblir alltså människor med kropp och själ, inga frisvävande andeväsen. Den nya kroppen lyder dock inte under våra fysikaliska lagar. Någon uppfattning kan vi få av Jesu kommande och gående efter uppståndelsen: dörrarna var låsta och åndå kom Jesus in, utan att bryta sönder någonting. På samma sätt försvann han ur lärjungarnas åsyn. Han kunde också visa sig på flera ställen samtidigt enligt Bibelns berättelse. För att visa att han verkligen var människa om än i ett nytt tillstånd, åt han i deras åsyn av en honungskaka och en bit fisk.

Ingentig som vi redan här i detta livet uppskattar som positivt och värdefullt kan bara försvinna. Om en liten flicka skulle fråga mig: "Får jag ta min trasdocka med till himmelen", skulle jag utan vidare svara: "Ja, visst!" även om om jag inte tror på trasdockor i himmelen. Den glädje flickan upplever genom sin docka, kommer dock inte att försvinna.

Något liknande gäller våra kära. Vi känner igen dem och gläder oss åt de relationer vi har med dem. Det enda som är borta är de tvister och missförstånd vi haft här i jordelivet.

Kristus, vår Herre, har inte upplyst oss om varje detalj i himmelriket. Han har givit oss vägledning och kraft att nå dit. ändå får vi mycket väl spekulera i, hur det väl kommer att te sig, bara vi inte tänker för smått, och eftersom vi inte kan föreställa oss något så fantastiskt som ett evigt liv inför Guds ansikt, är det bäst att vara återhållsam i våra fantasiföreställningar.

Vill du läsa något, rekommenderar jag Herman Seiler: Döden och vad kommer sedan? www.katolskbokhandel.com

Team fråga prästen!